Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

STAROSTA OBCE

Veľké Kozmálovce

 

                                                                Veľké Kozmálovce  10. november 2017

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

        V súlade s § 13 odst. 4 písm. a)  zákona  SNR  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15. novembra (streda) 2017 o 18.00 hodine

v malej sále KD s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení z 25. zasadnutia OZ

4. Prerokovanie Návrhu Zastavovacej štúdie

5. Prerokovanie a schválenie zmlúv

6. Informácie starostu obce

7. Interpelácie, rôzne, žiadosti

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť!

 

 

                                                                                  Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                      starosta obce


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka