Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. GENERÁLNY PARDON Vytlačiť
 

 

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  NITRA

 

GENERÁLNY PARDON

v období od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018

 

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., udeľuje GENERÁLNY PARDON všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V odbobí od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonv a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

      V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom/producentom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., upozorňuje, že s účinnosťou od 15. 3. 2018 vznikla v zmysle § 23, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V nadväznosti na túto skutočnosť je vyhlásený generálny pardon vohodnou príležitosťou pre vlastníka stavby alebo vlastníka pozemku splniť si túto zákonnú povinnosť.


 
 
ÚvodÚvodná stránka