Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prenájme časti pozemku vo vlastníctve obceVytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178

                                                                                          

Dňa: 12. 6. 2018

 

O Z N Á M E N I E

 

      O prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce požiadal občan, podnikateľ Radoslav Švirik spoločnosť ŠVIRIK, s.r.o. Veľké Kozmálovce 299.

       Návrh dôvodu osobitného zreteľa nájmu časti pozemku vo vlastníctve obce:

Osobitný zreteľ podľa zákona 138/1991 Zb. par. 9 a ods. 9 písm. a, c

     Budúci nájomca je vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti, ktorú využíva na podnikateľské účely. Touto podnikateľskou činnosťou dochádza k častému nedostatočnému sprejazdneniu komunikácie III/ 1547. Po prenájme priestranstva vo vlastníctve obce o výmere 40 m2 ako časti pozemku 284/2 a jeho úprave na spevnenú plochu, bude možné túto plochu využívať ako odstavnú plochu pre autá zákazníkov, čím sa lepšie spriechodní cestná komunikácia.

      Cenu nájomného stanoví Obecné zastupiteľstvo.

      Dĺžku trvania nájmu a ďalšie podmienky nájmu stanoví Obecné zastupiteľstvo.

 

 

                                                                                    Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                         starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka