Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o predaji časti pozemku vo vlastníctve obce Vytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178

                                                                                          Dňa: 12. 6. 2018

 

O Z N Á M E N I E

 

     V súlade so zákonom 138/1991 § 9 a, ods. 1, písm. c, a Uznesením č. 4 A Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kozmálovciach zo dňa 25. 4. 2018 Obec Veľké Kozmálovce.

     Odpredá časť pozemok CKN 284/40 o výmere 64 m2  vedený v katastri nehnuteľností Veľké Kozmálovce LV 1 ako Zastavaná  plocha, oddelený Geometrickým plánom 8/2018 úradne overeným 15. 2. 2018 čislo 115/2018 Radoslavovi Švirikovi, bytom Veľké Kozmálovce 299.

     Kúpnu cenu a Kúpnu zmluvu určí OZ.

 

                                                                                    Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                         starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka