Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve obceVytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178

 

                                                                                          Dňa: 12. 6. 2018

 

O Z N Á M E N I E

 

     V súlade so zákonom 138/1991 § 9 a, ods. 1, písm. c, a Uznesením č. 4 C Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kozmálovciach zo dňa 25. 4. 2018 Obec Veľké Kozmálovce.

     Odpredá nehnuteľnosti, pozemok, vedený v katastri nehnuteľností Veľké Kozmálovce LV 1 CKN 497/1, od tejto parcely oddelená Geometrickým plánom 9/2018, mapový list ZS-VI-21-12 Záznam podrobného merania 598 ako parcela 497/2 zast. plocha o výmere 407 m2 /plocha pod stavbou/,  a pozemok 497/35 zast. plocha o výmere 236 m2 /plocha vo vzdialenosti 2 m od stavby/

     Radoslavovi Švirikovi, bytom Veľké Kozmálovce 299.

     Kúpnu cenu a Kúpnu zmluvu určí OZ.

 

                                                                                    Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                        starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka