Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o predaji pozemku vo vlastníctve obce - parcela číslo 499/58Vytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21  Veľké Kozmálovce 178

 

                                                                                          Dňa: 12. 6. 2018

 

O Z N Á M E N I E

 

    V súlade so zákonom 138/1991 § 9 a, ods. 1, písm. c, a Uznesením č. 5 Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kozmálovciach zo dňa 25. 4. 2018 Obec Veľké Kozmálovce na základe vykonaného ponukového konania a výberu záujemcov o kúpu pozemkov pre IBV.

     Odpredá pozemok CKN 499/58 o výmere 700 m2, vedený v katastri nehnuteľností Veľké Kozmálovce LV 1 ako Ostatná plocha

     Bc. Radke Dobiašovej, bytom Žitavany, Opatovecká 354/8 a

     Andrejovi Chaloupkovi, bytom Rybník, Továrenská 210/2.

     Za cenu 22,40 €/m2.

 

                                                                                Ing. Ľubomír Síkeľa

                                                                                    starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka