Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020Vytlačiť
 

 

Zápis do materskej školy

 

 

Zápis do Materskej školy Veľké Kozmálovce

 

      Riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Kozmálovciach oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ (na predprimárne vzdelávanie) na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 2. mája do 7. mája 2019 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. v budove MŠ Veľké Kozmálovce.

      Pri zápise budete potrebovať rodný list dieťaťa + občiansky preukaz.

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ:

- spravidla vo veku od 3 do 6 rokov

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

        Žiadosti si môžete prísť vyzdvihnúť v mesiaci apríl počas pracovných hodín v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

      Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí  resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.


 
 
ÚvodÚvodná stránka