Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - predaj pozemku parcela číslo 499/34Vytlačiť
 

 

OBEC VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

935 21  Veľké Kozmálovce 178

Dňa: 17. 4. 2019

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10. 04. 2019 Uznesením č. 11 A schválilo zámer predaja nehnuteľnosti v prospech žiadateľov Andrej Chaloupka a Bc. Radka Dobiašová, predmetný pozemok je časťou pozemku CKN parcelné číslo 499/34 - druhu ostatná plocha, ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce a nachádza sa vedľa stavebného pozemku CKN parcelné číslo 499/58 - druhu ostatná plocha, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 

 

Osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. z.:

„Vlastník na základe plánovanej výstavby po vypracovaní projektovej dokumentácie zistil, že pre umiestnenie stavby je potrebné rozšírenie stavebného pozemku CKN parcelné číslo 499/58 o 4 metre“

 

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                        starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka