Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - predaj pozemku parcela číslo 284/40Vytlačiť
 

 

OBEC VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

935 21  Veľké Kozmálovce 178

 

                                                                                          Dňa: 17. 4. 2019

 

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „ osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27. 06. 2018 uznesením č. 12 E schválilo zámer predaja nehnuteľnosti  vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce, pozemok CKN parcela číslo 284/40 - druhu zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2 oddelenej Geometrickým plánom 8/2018, mapový list ZS-V-21-9, záznam podrobného merania 599, úradne overeným 15. 02. 2018 číslo 115/2018 s použitím osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 §9a ods. 8e

 

Osobitný zreteľ: Pozemok je vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce umiestnený pred budovou a areálom predajne Atlanta vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je využívaný ako príjazd, príchod do areálu a na reklamu pre predajňu. Nadobudnutím vlastníctva v prospech žiadateľa bude možné vykonať úpravy pozemku a zabrániť problémom v odstavnom režime nákladných a osobných aut pred predajňou.

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                       starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka