Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - predaj pozemku parcela číslo 497/2Vytlačiť
 

 

OBEC VEĽKÉ KOZMÁLOVCE

935 21  Veľké Kozmálovce 178

                                                                                                                        

                                                                                          Dňa: 17. 4. 2019

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „ osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 27. 06. 2018 uznesením č. 12 D schválilo zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce, pozemok parcelné číslo 497/2 o výmere 407 m2 a pozemok parcelné číslo 497/35 o výmere 236 m2, oddelených Geometrickým plánom 9/2018, mapový list ZS-VI-21-12, záznam podrobného merania 598,  s  použitím osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 §9a ods. 8e

 

Osobitný zreteľ: Pozemok je vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce umiestnený pod budovou súpisné číslo 372, ktorú nadobúda do vlastníctva žiadateľ a okolo predmetnej budovy do 2 m vzdialenosti. Nadobudnutím vlastníctva v prospech žiadateľa bude možné nakladanie s majetkom zo strany nadobúdateľa pre úpravu na podnikateľské využitie.

 

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                       starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka