Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - parcela číslo 497/31Vytlačiť
 

 

O B E C   V e ľ k é   K o z m á l o v c e, 935 21  Veľké Kozmálovce 178

                                        
 

                                                                                          Dňa: 20. 08. 2019

 

O Z N Á M E N I E

 

zverejnenie „osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26. 06. 2019 uznesením č. 15 A schválilo zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce v prospech žiadateľa Miroslava Kopčeka, Lipová 22/2, 935 21 Tlmače, menovite pozemku CKN parcelné číslo 497/31 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 m2, k. ú Veľké Kozmálovce, vedený na LV 1 s použitím osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 §9a ods. 8e

Osobitný zreteľ: Pozemok je vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce umiestnený v podnikateľskom areáli. V súčasnosti má žiadateľ pozemok v nájme a chcel by ho sčasti využiť na rozšírenie existujúcej stavby, ktorú žiadateľ vlastní a využíva ju na podnikanie. Obec podporuje rozvoj podnikania a susednú budovu a pozemky rovnako umožnila využívať pre podnikateľskú činnosť predajom budovy a pozemkov.

 

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                        starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka