Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o zverejnení osobitného zreteľa - parcela číslo 497/37Vytlačiť
 

 

OBEC Veľké Kozmálovce, 935 21 Veľké Kozmálovce 178

 

                                                                                          Dňa: 20. 08. 2019

 

O Z N Á M E N I E

zverejnenie „osobitného zreteľa“

 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26. 06. 2019 uznesením č. 14 A schválilo zámer predaja nevyužívanej nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce v prospech žiadateľa Petra Kupču, 935 21 Veľké Kozmálovce 135, menovite pozemku CKN parcelné číslo 497/37 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 939 m2, vyznačeného na Geometrickom pláne zo dňa 15. 05. 2019 číslo plánu 40/2019 mapový list č. ZS-VI-21-12, záznam podrobného meračského náčrtu 629, úradne overeného Ing. Igor Kopanica dňa 27. 05. 2019 číslo 410/2019 s použitím osobitného zreteľa podľa zákona 138/1991 §9a ods. 8e

 

Osobitný zreteľ: Nevyužívaný pozemok je vo vlastníctve Obce Veľké Kozmálovce umiestnený v podnikateľskom areáli. Obec podporuje rozvoj podnikania a susednú budovu a pozemky rovnako umožnila využívať pre podnikateľskú činnosť predajom budovy a pozemkov. Záujemca bude nevyužívaný pozemok využívať na podnikateľské účely so zámerom vybudovať dielňu, čím chce obec podporiť podnikateľské prostredie v obci a v areáli, v ktorom sa pozemok nachádza.

 

                                                                                     Mgr. Tomáš Báťa

                                                                                        starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka