Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Kozmálovce - oficiálna stránka obce

Diskusia

 

Pravidlá pre pridávanie a zverejňovanie príspevkov:

 

   

 •  Pridávanie príspevkov je povolené iba registrovaným užívateľom              stránky. Pri registrácii musíte  uviesť svoje celé skutočné meno.
  Príspevky, pri ktorých nebude uvedené celé meno, nebudú uverejnené.
 •  

 • Príspevky sú zverejňované v pôvodnom znení prispievateľov počas pracovných dní.

 • Váš príspevok najskôr číta administrátor a po vyjadrení sa kompetentných odborných pracovníkov je zverejnený na stránke. Odpovede na príspevky budú zverejnené po vyjadrení sa kompetentných osôb, najneskôr do 30 dní.

 

 • Obec si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť príspevky s vulgárnym, hanobným obsahom a príspevky, ktoré by mohli spustiť neopodstatnenú diskusiu, na základe zavadzajúcich informácií.

 • Nezverejňujú sa príspevky, kde sú uvádzané konkrétne mená (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov); Plné meno sa povoľuje použiť len v tom kontexte, ak ide o oznámenie úspechu pri reprezentácii mesta a podobne; možno použiť iniciálky, prípadne krstné meno.

 • Diskusia je určená na otázky, námety, odpovede, informácie pre občanov - nie na komentáre príspevkov, či prispievateľov.

 


 

Diskusia

pridané 14.9.2016 15:45:50, lubosikela

Reprezentovali obec

Veľké uznanie patrí šikovným Veľkokozmálovským ženám, ktoré reprezentovali umenie pripraviť chutné miestne špeciality na podujatí " Dobruo jedlo z Tekova a Hontu" dňa 10.septembra v Santovke. Podujatie usporiadalo OZ Tekov-Hont, ktorého je naša obec členom. Renatka a Zlatka Jančové piekli netradičné kapustové koláče/ zaúčala sa aj malá Sofia/, Janka Ivanická a Lucka Tarišková nás reprezentovali makovými perkami. Zvlášt je potrebné vysoko ohodnotiť ich majstrovstvo i ochotu, lebo z tradičných čilejkárskych obcí sa zúčastnil len Starý Tekov a Veľké Kozmálovce.Veľmi si vážme občanov, ktorí chcú povzniesť a reprezentovať obec Ďakujeme.

starosta


 
pridané 25.8.2016 08:37:47, lubosikela

Mladí modelári

Obec ďakuje mladým modelárom za ich prezentáciu formou výstavy dňa 21.8.2016. Vedúci Jaroslav Bujna vedie mládež k estetickému cíteniu, trpezlivosti , k láske a úcte k dielu vlastných rúk. Patrí mu môj obdiv.

starosta


 
pridané 18.8.2016 15:30:19, lubosikela

Dobrý deň

Nedá mi len prežierať horkú slinu, ale musím reagovať na útoky pred celým facebookovým svetom na moju osobu. Vážená / ?/ mrzia ma suché tuje. V druhom Vašom funkčnom období bolo na rovnakom mieste vysadených 80 kusov a nepolievali sa, tieto sa polievali a predsa vyschli. Netrúfam si povedať prečo asi. Možno preto isté, ako moja vinica na Hrádzach. Ako bolo zosobnené tých dávnejších 80 ks? Som ochotný zaplatiť 10 násobok predchádzajúceho zosobnenia! O betónových odpadoch aj z náhrobkov som informoval viackrát. Náš cintorín je stáročia zle organizovaný a som presvedčený, že sme urobili v ňom poriadok, aký sa len dal. Nelegálna skládka stavebného odpadu je silné slovo. Obec pomohla občanom prechodne uskladniť stavebný odpad na svojom pozemku. Stačí malá násobilka. Za likvidáciu odpadu by občan zaplatil 15 €/t + doprava. Myslím, že sme veľmi odľahčili peňaženky stavebníkov, dúfame,že si to budú vážiť. Na druhej strane mince je pohľad do budúcnosti potrieb obce. Starí kosmáľovčania vravievali, že hlavu nimame nato aby nás bolela, ale aby sme s ňou rozmýšľali. K tomu sa hrdo hlásim. Ten odpad podrvíme drvičkou a budeme mať lacnejší materiál pod budovy / napr. prístavba škôlky/ a cesty / okamžite, ako sa bude dať, budeme riešiť cestu a inžinierske siete na záhumní od Braňa Herca po Filipa Herca/ aby vznikli v súlade s Územným plánom stavebné pozemky a záhrady občanov sa niekoľkonásobne zhodnotili. A tak treba aj s inými atakmi, nie na facebook, ale obecný úrad a orgány obce majú na blenovanie odpovede. Napr. rozšírenie obecného rozhlasu. Naše staré stĺpy vraj nejaký špecialista na železný odpad / ako aj ohradu z parku/ predal do šrotu bez zúčtovania, ale to bolo vecou predchádzajúceho vedenia obce a s takýmito taľafatkami sa nebudeme zaťažovať. Horšie je to, že tie stĺpy sme museli kúpiť. Zosobňovať nebudeme. Hlavne že nemenovaný občan má stĺpov dosť a osádza ich na obecný pozemok. Čo tam potom, že verejne sľúbi odstránenie do dvoch týždňov, z huby si robí......
Som hrdý na občanov tejto obce za jej skvelú reprezentáciu doma aj v zahraničí. Aj sponzori, čo ešte doteraz neprispeli, boli radi, že sme ich oslovili. Padinu podporili M Agrokom, Levsem,Coop Jednota a najväčší priateľ našej obce pre Veselých chlapov. Tým čo sa nepáči, že obec je súdržná, krásna, usmiata, nech sa radšej k obci nehlásia.
Rád všetkých privítame na obecnom úrade.

Ľubomír Síkeľa, starosta


 
pridané 16.8.2016 15:04:47, lubosikela

Padina

Uplynulý víkend absolvovali naši folkloristi, niektorí poslanci OZ a zástupcovia spoločenských organizácií, na základe pozvania obce Padina v Srbsku, návštevu tejto obce. Dostalo sa nám vrelého prijatia od Slovákov, ktorých predkovia pred 210 rokmi odišli na „ dolnú zem“ a tam vybudovali obec, kde dnes žije 6000 obyvateľov, 97% Slovenskej národnosti. Pri vystúpení našich folkloristov vypadlo z očí Padinčanov mnoho slzičiek, tak intenzívne prežívali naše nádherné ľudové pásmo. Dostalo sa nám prijatia na najvyššej úrovni okresu, Matice slovenskej, folkloristi svojimi piesňami zahajovali výstavu insitného umenia, spevom udávali tón večernej veselici, zúčastnili sme sa súťaže vo varení guľášu. Navštívili sme pamätihodnosti Belehradu, štátnu stálu výstavu insitného maliarstva v Kovačici, etnografické múzeum v Padine, Služby Božie. Veľa sme videli, ešte viac sme zažili srdečnosti. Boli sme ubytovaní v jednotlivých rodinách a nasávali sme úprimnosť a láskavosť našich hostiteľov.
Úprimne ďakujem všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu našej obce, spätnou väzbou sa dobrý chýr o našom pôsobení dostane na Slovensko. Boli sme všetci na jednej vlnovej dĺžke, želám našim občanom veľa takejto jednotnosti a spolupatričnosti .
Ďakujem štyrom sponzorom, lebo ich zásluhou sme nečerpali prostriedky z rozpočtu obce.

starosta


 
pridané 25.7.2016 13:47:45, Fialová

test

skuska, ako funguje pridavanie príspevku

webygroup


 
pridané 6.7.2016 10:27:24, napotoku

Reakcia

V poslednom čase sa na sociálnych sieťach rozmohla bezhlavá a bezmyšlienkovitá kritika všetkého, čo sa v tejto obci vykoná alebo nevykoná. Toto inkvizičné ťaženie vedú osoby (všetci dobre viete, o koho sa jedná), ktoré pred 18 mesiacmi prišli o svoje pozície vo vedení našej obce. Z viacerých pohľadov je to vcelku pochopiteľné – obci sa darí, súčasné vedenie napĺňa svoj volebný program, a to osobám s nenaplnenými ambíciami prekáža. Nepochopiteľné je však to, že tieto osoby, ktorým chýba akýkoľvek kúsok invencie a originality a ktoré len kopírovali a naďalej kopírujú postupy svojich oponentov, svojím štvaním neustále polarizujú obecnú spoločnosť. Súčasné vedenie obce si dalo za jeden z cieľov opätovné stmelenie rozdelenej Veľkokozmálovskej rodiny. Časť predchádzajúceho vedenia obce však nejako zabudla, že minulá predvolebná kampaň už dávno skončila a nová je ešte v nedohľadne. Nerešpektujú, že ľudia už majú všetkého dosť a že ich toto štvanie nezaujíma (viď čitateľnosť a minimálny počet reakcií na štvavé príspevky). Ak by súčasnému vedeniu nezáležalo na našich ľuďoch, tak by sme si povedali: „Nevadí, však nám vlastne pomáhajú! Účet za svoje štvanie im vystavia voliči v nasledujúcich komunálnych voľbách.“ Nám však na občanoch Veľkých Kozmáloviec záleží, a preto vyzývam tieto osoby, aby prestali so štvaním.
Dovoľte mi ešte jednu reakciu na príspevok pána Ivana Žigmonda, ktorý uverejnil na sociálnej sieti 4. júla 2016 a v ktorom tvrdí, že ma usvedčil z klamstva. Pán Žigmond opäť raz zavádza a klame. Tu sú fakty: Komisia ochrany verejného záujmu postupovala v apríli 2016 plne v súlade so zákonom, čo nespochybnil ani Ústavný súd SR. Ďalej pravdivé je aj tvrdenie, že p. Žigmond tri roky nezvolal zasadnutie svojej komisie (má ho zvolávať každý rok) a tým si nesplnil svoje povinnosti. Na zasadnutí komisie vo volebnom roku 2014 konštatoval, že p. Fialová si v troch po sebe idúcich rokoch nesplnila všetky ustanovenia vyplývajúce z ústavného zákona a neodovzdala doklad potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok podľa Čl. 7, odseku 2 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento doklad má starosta odovzdávať v každom kalendárnom roku do 30. apríla. Ak by si p. Žigmond plnil svoje povinnosti a komisiu zvolával pravidelne, tak p. bývalú starostku na to mohol upozorniť už v roku 2012 a bolo by po problémoch. O svojich zisteniach však neoboznámil obecné zastupiteľstvo a obhajuje sa tým, že až po zastupiteľstve dostal stanovisko hlavného kontrolóra obce, a to nekonštatovalo porušenie povinností zo strany starostky. P. Žigmond hádzaním viny na druhého len zakrýva svoju lajdáckosť. Ako predseda komisie mal ovládať aspoň základné ustanovenia spomínaného zákona! P. Žigmond a p. Fialová ďalej vyhlasujú, že budú žiadať ospravedlnenie!!! Za čo??? Za to, že komisia pre ochranu verejného záujmu postupovala podľa zákona? Tvrdia, že Ústavný súd SR konštatoval neporušenie zákona, pritom takéto konštatovanie sa v jeho rozhodnutí vôbec nenachádza... Súd len konštatuje, že p. Fialová nedostala dostatočný priestor na vysvetlenie skutočností, ktoré zistila komisia, a preto rozhodnutie obecného zastupiteľstva zrušil. Nikto sa však nikomu nebude ospravedlňovať... Práve naopak, na ťahu je teraz p. Fialová, aby pred obecným zastupiteľstvom preukázala, že si splnila zákonné povinnosti. Na záver už len reakcia na tvrdenie p. Žigmonda, že ma na zastupiteľstve usvedčil z klamstva. Fakty, ktoré som tu predložil hovoria jasne. P. Žigmond dokázal usvedčiť akurát tak sám seba – svojim infantilným správaním a teatrálnym odchodom z posledného zastupiteľstva.

Branislav Kinčok


 
pridané 4.7.2016 12:05:24, lubosikela

Dobrý deň

Nemyslím si, že vnútroobecné problematiky poslancov a starostu, je vhodné prepierať na sociálnej sieti. Zastávam názor, že občania sú dostatočne informovaní o dianí v obci, ale ak majú pocit, že nie, rád každého privítam a poinformujem osobne. Stabilnou témou je na sociálnej sieti predávanie majetku obce. Zákony pojednávajúce o majetku obce sú jednoznačné, ich porušovanie trestné. Je nepochopiteľné, že do oblasti nakladania s majetkom obce stabilne negativisticky vstupuje bývalá starostka obce, ktorej počas jej pôsobenia nevadilo, že obec poisťovala budovu, ktorú ani nemala na LV. Rovnako o ďalšom nehnuteľnom majetku začala uvažovať až vo svojom siedmom roku starostovania. Ako teda hospodári obec s majetkom?
Stručne: neobežná hodnota majetku obce k 31.12.2014 1217572,40 €
dtto k 31.12.2015 1582319,84 €
rozdiel + 364.747,44 € t.j. 29,9%
Záverečný účet Obce Veľké Kozmálovce za rozpočtový rok 2015 vykazuje prebytok rozpočtu vo výške 8.142,64 €. Výsledkom hospodárenia Obce Veľké Kozmálovce za rok 2015 je zisk vo výške 230 320,30 €.
To snáď nie je zlé hospodárenie.
Doteraz bolo z majetku obce odpredaných 3700 m2 plochy pod stavbami pre vlastníka budov a plocha pre investora pod výstavbu bytového domu. Sú žiadosti aj od iných záujemcov. Ak bude súhlas potrebného kvôra poslancov a bude tento predaj pre rozvoj obce vhodný, bude sa riešiť v súlade so zákonom a vôľou poslancov.

starosta


 
pridané 4.7.2016 10:07:02, lubosikela

Deň obce

Napriek popoludňajšej horúčave hodnotím veľmi pozitívne. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o zdarný priebeh pričinili. Organizátorom v osobách zamestnancov obce a poslancov OZ, účinkujúcim pod taktovkou Aleny Konczovej Senešiovej, Dušana Tarišku a Mirka Vargica, aj provianťáckej zložke pod vedením Michala Janču.
Samozrejme na sociálnej sieti je prezentovaný iný názor. Je už u nás tradíciou, sebakritika žiadna, avšak kritika toho, k čomu niekto neprispel veľká. Deň obce nie je cirkevný sviatok, ale keď jeho organizácia pripadá na rovnaký deň, ako Sviatok Cyrila a Metoda, vhodne sa spája. Každoročné podobné riešenie by zovšednelo. V 34 st. horúčavách je potrebné chrániť zdravie starších občanov. Prvé popoludňajšie kultúrne podujatie sa konalo dňa 29.6.1997 a bez sv. omše. Prvý ročník Dňa obce sa konal v roku 1998, kedy boli vysvätené obecné symboly. Tieto informácie sú uvedené v kronike obce, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade od roku 1975. Každý občan a aj starosta/ka má/mala možnosť si to prečítať a prepočítať.
Dvadsiate výročie znovuosamostatnenia obce, teda odčlenenie Obce Veľké Kozmálovce od mesta Tlmače, predsa bolo vlani. Dni obce trvali 3 dni a v prejave to bolo jednoznačne spomenuté. Zlé počty a nedostatočná pamäť?
Kto to stále rieši negativizmus. Buďme hrdí na obec a na tých, čo nezištne pre obec pracujú. Napríklad naši požiarnici. Dopoludnia pomáhali s prípravami Dňa obce, popoludní sa začali zabávať programom, ale keď prišlo pre veliteľa avízo že v susednej obci je požiar, boli so svojou technikov pri eliminácii požiaru skôr, ako profesionáli. Skláňam sa pred nimi. To sú tí správni šíritelia dobrého mena obce, nie tí, čo rozdúchavajú iné plamene.
So želaním pekných prázdnin a dovoleniek

starosta


 
pridané 8.6.2016 11:47:56, lubosikela

Ďakujeme

Som úprimne rád, že v našej obci môžeme poďakovať ochotným občanom. Minulý týždeň šikovné ženy z našej JDS vyčistili parkovisko pri kostole a vstupnú cestu do cintorína, skrášlili hrobovú galériu.
Skutočne veľmi dobré meno obci urobili naši hasiči, keď perfektne zvládli usporiadanie školenia DHZ na krajskej úrovni. Naozaj, klobúk dolu.
Veselí chlapi urobili dobré meno nám všetkým v Novej Bani aj na „ Urbankovinách“ v Malých Kozmálovciach.
Ale sú tu napríklad aj celé rodiny, ktoré pravidelne a nezištne pomáhajú obci. Ján a Darinka Trkusovci. Janko ako najlacnejší fotograf na svete s „ miliónom“ fotiek pre obec, Darinka vedúca redaktorka Občasníka. Potom Duško a Adrika Tariškovci. Bez Dušana sa prakticky nič veselé, ani smutné neudeje, Adrika sa stáva dobrou odbornou vílou skrášľovania obce.
Všetkým veľká vďaka.

starosta


 
pridané 19.5.2016 08:34:22, lubosikela

podnikatelia pre obec

Obec ďakuje podnikateľom, ktorým nie je kvalita života v obci ľahostajná a svojimi technickými prostriedkami pomáhajú podľa potreby. Jozef Varga a Radoslav Švirik priviezli sadenice okrasných drevín z Mlynian, Peter Bielik priviezol renovovaný malotraktor z Levíc, Predseda družsta RD Starý Tekov Miroslav Fabian vždy ochotne pomôže s mechanizáciou v prospech obce.Všetkým úprimne ďakujeme

starosta


 
pridané 18.5.2016 15:58:51, lubosikela

Obec ďakuje

Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí si našli čas a prišli pomôcť vysadiť okrasné dreviny v obci. Nie len teraz platí: " nerozhodujú reči, ale skutky".

starosta obce


 
pridané 11.5.2016 15:24:32, lubosikela

Poďakovanie

Vďaka Janko, náš šikovný a ochotný občan, majiteľ spoločnosti UNISERVIS Ján Trnkus, sa ukázal ako naozajstný patriot. Z vraku malotraktora vyčaril perfektný stroj, ktorý bude slúžiť obci, i občanom. Nech sa ti darí v podnikaní a obec ti rovnako pomôže, keď budeš potrebovať.

starosta obce


 
pridané 11.5.2016 15:09:32, lubosikela

Veľmi si vážime....

..... náročnú mravenčiu prácu pri výchove žiakov futbalistov.Naši žiaci pod vedením Michala Janču a Martina Tarišku veľmi dobre reprezentujú obec, keď v končiacej sa sezóne obsadia popredné miesto. Naši zanietení tréneri za 3 roky vychovali už 7 hráčov, ktorí sa uplatnili vo vyššej vekovej kategórii. Pevne veríme, že žiacke kopačky opúšťajúci hráči Švirik,Tariška,Blaško,Herc, Bohušová, budú mať vhodných nástupcov. Trénerom i hráčom ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

starosta


 
pridané 11.4.2016 10:32:20, lubosikela

Gratulujeme

Obec Veľké Kozmálovce gratulujú Boxing klubu pod vedením pána Ladislava Horvátha k zisku dvoch titulov MAJSTROV a jedného VICEMAJSTRA Slovenska.

starosta obce


 
pridané 29.3.2016 14:32:35, lubosikela

Odpoveď k monografii

Ďakujeme veľmi pekne za Váš záujem o našu obec. Prípravné práce k vydaniu monografie obce Veľké Kozmálovce už prebiehajú. Svoju činnosť začal autorský kolektív pod vedením Mgr. Branislava Kinčoka. Jednotlivé sekcie zhromažďujú písomné a fotografické podklady. Predpoklad vydania je v roku 2018.

starosta obce


 
Reakcia na príspevokpridané 29.3.2016 16:33:04, Milos1977

Poďakovanie pánovi Starostovi

Ďakujem veľmi pekne, pán Starosta za odpoveď pekný deň.


 
pridané 28.3.2016 21:01:50, Milos1977

Monografia

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať že kedy bude vydaná kniha Monografia obce Veľké Kozmálovce. Za info vpred ďakujem. S pozdravom Miloš Šabík.

Šabík Miloš


 
pridané 4.2.2016 13:16:05, lubosikela

Ďakujeme

Poďakovanie obce patrí občanovi pánovi Fialovi. Upozornil na facebooku na neporiadok v jarku smerom na stanicu. Neporiadok sme operatívne odstránili. Naši mládežníci čistia okolie obce 2x v roku, patrí im vďaka. Budeme radi, ak občania aj naďalej budú upozorňovať na nutnosti riešení, ale nemyslím si, že k tomu patrí fúrik blenu.

starosta obce


 
pridané 28.12.2015 10:20:17, lubosikela

TOP

Stretnúť priateľa je veľký dar

Vianočné sviatky a koniec roka prinášajú po stresoch z príprav stav láskavosti, kľudu, blízkosti dobra. Tá nekonečná sila lásky sa prejavuje na každom človeku, nehľadiac na počet jeho ciest do kostola. Či je veriaci, či nie, dobro narodenia do jeho srdca určite príde.
V centre kraja „ čilejkárov“ už tradične k najdôležitejším akciám patrí „derby“ hokejový zápas, na ľade nezmieriteľných rivalov pripomínajúci zašlú slávu tohto nádherného športu. Veď Veľké Kozmálovce v časoch najväčšej slávy úspešne účinkovali vo vyšších krajských súťažiach. Žiaci tekovskej školy každoročne postupovali do celoslovenských finále.
Piaty ročník hokejového zápasu Starý Tekov – Veľké Kozmálovce sa niesol v duchu nádherného športového zápolenia, ale najmä v duchu stretnutia najlepších priateľov. Na ľade i v hľadisku (mimochodom na ligu určite toľko fanúšikov nechodí) nebolo nič negatívne. Rytierske križovanie hokejok dopĺňalo nádherné povzbudzovanie fanúšikovských táborov, nie len zo zúčastnených obcí, ale z celého čilejkárskeho kraja a Levíc.Dôležitosť zápasu umocňovala prítomnosť renomovaného arbitra, bývalého extraligového rozhodcu Janka Čaprnku. Takto má vyzerať šport, stretnutie priateľov. V čestnom boji odovzdať sily, um i srdce, po zápase si podať bratské ruky, sadnúť spolu k poháriku vínka, zaspievať čilejkárske pesničky. Nie je podstatné, kto dal viac gólov. Je nádherné stretnúť priateľov, podať si ruky a zaželať si navzájom všetko dobré.

Za krásny hokejový večer organizátorom ďakuje
Ľubo Síkeľa


 
pridané 29.11.2014 14:38:39, gitka

Poďakovanie

Všetkým,ktorí mi vo voľbách do samosprávy dôverovali a dali hlas ,veľmi pekne ďakujem.Mnohí z Vás ,aktívne či pasívne prijímate informácie o mojej neschopnosti.Osobou šíriteľa predmetných invektív sa nebudem zaoberať,táto úloha patrí iným.Dôležité je,podľa môjho názoru,ponúknuť občanovi informácie o tom čo sa pre obec urobilo a čo sa plánuje pre jej zveladenie a zhodnotenie majetku urobiť a nie dehonestovať a urážať,hodnotiť prácu iných ako preferovať to ,čo dokázali Tí ,ktorí toto všetko šíria a roznášali panflety. Ešte raz všetkým ďakujem.

Vaša bývalá starostka Fialová


 
pridané 16.11.2014 20:55:04, ivanzigmond

Vdaka

Ďakujem občanom našej obce ktorí mi vyjadrili podporu vo voľbách do miestnej samospravy i napriek tomu že mi nebolo umožnené kandidovať za stranu SNS ktorej som dlhoročným sympatizantom . Ďakujem Vám.

Ivan Žigmond


 
pridané 19.6.2014 21:51:25, ivanzigmond

Dynamo do toho!

Blahoželám všetkým hráčom, trénerovi, ako aj celému realizačnému tímu A mužstva ŠK DYNAMO Veľké Kozmálovce k tomu, že svoju veľkú túžbu pretavili v postup do II. triedy Majstrovstiev okresu.

Ivan Žigmond


 
pridané 30.5.2014 21:54:44

Počudovanie nad Zamyslením

niekedy viac. Zaujali ma aj ďalšie články, ale ten môj medzi nimi na moje počudovanie z neznámych dôvodov nebol. No, keď som si prečítal článok Zamyslenie, pochopil som veľa vecí a preto nemôžem mlčať.
Článok som napísal ako štylistický útvar, ktorému hovoríme fejtón a jeho cieľom bolo úsmevne a s trochou irónie poukázať na niektoré negatívne, ale i pozitívne črty, vlastnosti, charaktery a konanie našincov. Nikoho som v ňom nepomenoval, nikoho som sa nechcel dotknúť, alebo ho uraziť. Ak sa tam predsa len niekto spoznal, svedčí to len po tom, že som to asi napísal dobre a stojím si za každým slovom. K pani šéfke dedinského parlamentu len toľko. Vždy som si ju vážil a budem si ju vážiť, kým bude vo funkcii, ale samozrejme aj potom, lebo je pre mňa volenou zástupkyňou nás všetkých ( a nie akási „ fialka“ .“gita či dokonca tá „p..a, starostka“ , ako ju niektorí častujú /. Teda je predstaviteľkou aj tej nespokojnej menšiny, ktorá sa už nevie dočkať nových volieb (niektoré články v dedinskom periodiku o tom svedčia) , aby som sa jej mohol pozrieť bez obáv do očí aj keď ju v budúcnosti stretnem možno ako radovú spoluobčianku. Vážil som si aj jej predchodcov a rovnako si budem vážiť aj jej prípadných nasledovníkov bez ohľadu na to, či ich voliť budem, alebo nebudem. Dnes ešte samozrejme neviem, koho budem voliť, ale už viem, koho voliť nebudem.
Článok, ktorý má názov Dedina – jedna rodina bol určený do VK občasníka. Poslal som ho pod značkou –ms- a pre redakciu som uviedol plné meno a priezvisko a vyslovene som poprosil som redakciu, aby zostalo v anonymite. Nie je to nič neobvyklé a mal som na to svoje dôvody. Chcel som sa presvedčiť, či redakcia dokáže moju prosbu splniť. Žiaľ, nestalo sa tak. Medzitým môj článok vyšiel aj ako diskusný príspevok na oficiálnej stránke obce. Nemal som k tomu námietky, lebo „občasník“ stále nevychádzal a článok postupne strácal na aktuálnosti. Tým sa však okruh ľudí, ktorí vedeli o jeho autorstve rozšíril o pani starostku a neskôr aj o poslancov a nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že to , kto je autorom, sa stalo verejným tajomstvom. Bol to ten „kripel“ V. Ďakujem za titul, každý nejaký máme a to, ako vyzerám je môj osobný kríž, ktorý si ponesiem až do konca .
Tu je na mieste otázka, kto porušil mlčanlivosť o autorovi článku a pustil dôvernú informáciu medzi obyvateľov obce a s akým zámerom? Komu vo svojom okolí môže pani starostka dôverovať, ak pôjde niekedy o závažnejšie veci, než je jeden obyčajný článok? Natískajú sa aj ďalšie otázky, napríklad, kto rozhodol o tom, čo v občasníku bude a čo nebude? Azda dvojčlenná redakčná rada , (ktorá by sa tiež mala skladať aspoň z troch členov), alebo do kompetencií redakčnej rady zasiahli poslanci (predpokladám, že tí opoziční) a nekompromisne vyradili všetko, čo sa im zdalo neprijateľné uverejniť (neskôr som tieto články našiel v diskusii na webovej stránke obce) a šéfredaktorku primäli (alebo tak urobila sama od seba ) k napísaniu Zamyslenia. A tak autori týchto príspevkov, ktoré nedostali miesto v občasníku vzápatí boli tvrdo napadnutí ,lebo - c i t u j e m :“ ...prejavujú veľa nekorektnosti, vyslovujú veľa zbytočných fráz a výrokov, ktoré spochybňujú a podozrievajú , chcú nás vyprovokovať k tomu, aby sme rúcali to, čo je vybudované a čo treba ďalej budovať a nikto by nás nemal zahnať do mútnych vôd, keď vieme, že naša voda je priezračne čistá...“ (VK občasník, č.1, roč. tretí, máj 2014, značka ASK]. Bárs by bola, aby sme v nej mohli denne vidieť svoj obraz . To sú vážne slová a keby nešlo o obyčajné príspevky do dedinského občasníka, či diskusie na stránke obce, niekto by si mohol myslieť, že títo ľudia sú nejakí rozvracači, záškodníci, neprajníci , nepriatelia obce. Pritom sú to však ľudia, ktorí iba majú iný názor na niektoré veci, kroky a činy v obci. To, že ktosi nedovolil uverejnenie týchto odlišných názorov hraničí s autocenzúrou, cenzúrou, obmedzovaním slobody slova a tlače a diktátom a keď si dobre uvedomíme význam týchto slov, ako by sme sa vrátili do čias nedávno minulých. A to si predsa nikto z nás neželá. Oveľa prijateľnejší postup by bol ten, že občasník uverejní všetky príspevky , hoci s výhradou že redakcia sa s obsahom niektorých nestotožňuje, alebo za ich obsah nezodpovedá a občan nech si utvorí vlastný názor. Už staré latinské príslovie hovorí: Audiatur et altera pars - Nech je vypočutá i druhá strana .Alebo sa na nich vzťahuje gottwaldovské heslo Kto nie je s nami, je proti nám. Jednotnosť a uniformita deformujú človeka a nedovolia mu mať vlastný názor a nie to ešte sa opovážiť vysloviť ho. Svet je plný protirečení a aj vďaka tomu napreduje. Autor: -ms- aj keď všetci vedia , že je to „ ten k...t VK“.


 
pridané 30.5.2014 13:55:53

Nechápem

Neviem pochopiť,prečo ste vymenili vedenie združenia,však to boli kapacity študované.Nezvládali funkcie?Alebo Vás ľudia prekukli tak ste museli zmeniť taktiku oblbovania?


 
pridané 29.5.2014 21:19:28

Občan

Ale je tu veselo,predvolebná kampaň je v plnom prúde.Len neviem ,prečo by sme si mali vyberať len medzi starostkou a rodákmi.V obci sú aj iní šikovní ľudia,možno aj schopnejší viesť našu obec .Ak budeme voliť medzi týmito dvoma,pokoj v obci nebude ani po voľbách a sranda bude pokračovať.Naša obec potrebuje rozvoj,pritiahnuť ľudí do dediny -pozemky ,vytvoriť prípadné pracovné miesta a nie sa naťahovať o slovíčka.Nežijú tu len rodáci a zástancovia starostky.Žijú tu aj iní,ktorí nezdieľajú názor ani jednej strany.Chceme len pokoj v obci.Začnime sa konečne starať aj o tú obec a nie ju len využívať. .Prosím Vás ,spamätajte sa,lebo sa budeme báť aj niekoho pozdraviť a prihovoriť sa na ulici.Občan


 
pridané 28.5.2014 10:45:39

Hospodársky dvor,či schátrané družstvo?!

Bol som navštíviť hospodársky dvor v Branove,čo nie je ďaleko a doporučujem každému vydieť krásu a hospodárstvo v tomto objekte.A SPOKOJNOSŤ zamestnancov.Vieme,že takáto možnosť bola ponúknutá aj nám,no hrdosť spolku Rodákov a všemožné dôvody,túto možnosť zatracujú a možno zatratili.Ke
´d si predstavím,koľko úžitku by z toho bolo,či už potravinárskej,alebo pracovnej,je mi zle z ich závisti,že túto možnosť nemali oni a tak ju radšej zničia!!!Pýtam sa za všetkých,ktorí za tento dvor súhlasia a nie je nás málo,PREČO?!

občan Veľkých Kozmáloviec


 
pridané 27.5.2014 13:39:51

?

Dobrý den. Rada by som sa spýtala,že prečo sa dnes nekoná zasadnutie občanov? Dakujem

Vargová J.


 
pridané 26.5.2014 14:43:54

názor

Som rodák zo Starého Tekova. Teraz bývam v Leviciach, ale stále sa cítim byť Tekovčanom. Sme susedné obce a pracujem na družsve Starý Tekov takže ma zaujíma aj dianie u vás. Chcem povedať len svoj osobný názor na vec. Prečítal som si pár príspevkov nižšie a vidím že máte v obci medzi sebou rozpory. Myslím že rozpory vždy boli aj budú to čo posúva ľudstvo vpred. Branislava Kinčoka poznám osobne od školských lavíc a som rád že sa môžem nazývať jeho priateľom. Je to človek, ktorý sa nebojí povedať pravdu aj tú čo sa nepočúva ľahko a nebojí sa pod ňu aj podpísať. Takýto bol vždy aj voči svojim priateľom. Vždy bol čestný a priamy a to sa už v dnešnom svete veľmi nenosí. To mu vytvára aj nepriateľov a to mi je práve ľúto. Nikdy nič nemyslel zle alebo prospechársky. Jasné že sa môže aj mýliť veď kto z nás nie ale on si to vždy vedel aj chlapsky priznať. On u vás len vytvára alternatívu a to je demokratické a aj žiadúce. Nie ten je tvoj priateľ čo ti len pritakáva. Vždy bol hrdý Kozmálovčan a preto si osobne myslím, že zvoliť ho za predsedu RODÁKOV práveže najšťastnejšie riešenie bolo. Prajem mu veľa odhodlania a síl urobiť čo najviac pre Veľké Kozmálovce. Chcem ešte dodať, že som vždy Veľké Kozmálovce mal rád. Mám tam skvelú rodinu priateľov spolužiakov zo základnej školy a veľa známych a vždy som sa tam cítil ako doma. Prajem vám všetkým veľa zdravia a snahy nájsť vždy správne riešenia.
S pozdravom

Michal Fabian


 
pridané 23.5.2014 16:09:51

správca

neviem, kto je správca tejto stránky, ale dosť ma rozčuľuje, že sem pridáva len príspevky, ktoré sú proti starostke alebo za Rodákov. Ak niekto píše za starostku alebo proti Rodákom a nepodpíše sa tak je jeho príspevok zahodený a neuverejnený, pretože sa nebude sťažovať, keď píše pod pseudonymom. Mne sa to už stalo 3x!!!!! a nie je to tým, že napíšem nesprávny výsledok, čo je podmienka uverejnenia.
Nestrannosť je evidentne výsada správcu stránky. Hanba!

rozčúlený občan!!!!


 
pridané 20.5.2014 16:47:04

Článok

Tomu sa mi veriť nechce,že by nechceli uverejniť Tvoj článok.Možno práve preto,lebo ste zabrali 3/4 novín a keby tam bol aj Tvoj článok tak by ich museli premenovať na Rodácke noviny.Tie články ktoré tam mali byť a informovať ľudí,tie niektorý poslanci nedovolili uverejniť.Tí poslanci,ktorí brzdia túto obec v rozvoji.Za to môžeme podˇakovať aj Tebe p.S.,že si rozdelil dedinu na rodákov, nerodákov,prindišov a pod.

Ďakujeme, Kozmáľovčania

T.M.


 
pridané 19.5.2014 13:49:53

prečo sa nepodpisujeme....

Neviem, čo sa tu poniektorí rozčuľujú, že sa sem takmer nikto nechce podpísať. Tu hlavne ide o názory, ľudia si za nimi stoja, ale väčšina nechce, aby boli zaradení do kategórie - Za Rodákov a Za Starostku. Lebo tak sa to tu člení! Môžete sa hádať, že nie, ale je to tak. Iné sa na akciách nerobí, len sa sleduje, kto je na koho akcii a okamžite sa začleňuje za toho, či onoho.
Pritom by ste si mali uvedomiť, že na tie akcie chodia ľudia preto, lebo idú za zábavou a nie preto, lebo sympatizujú s jedným alebo druhým táborom. Obidve "skupiny" majú lepšie aj menej úspešnejšie konania, ale veď sme ľudia, nie neomylné stroje. Rád sa zúčastním aj tej akcie, ktorú organizujú Rodáci, aj tej, ktorú zorganizuje pani Starostka. Koniec koncov verím, že oba tímy to robia pre občanov a obec a nie preto, aby sa ukazovali, kto toho viac dokáže.
A aby som sa vrátil k tým anonymným príspevkom. Podpisovať sa môžeme, ale veľa ľudí by bolo prekvapených, kto zdieľa aký názor a zaručene by sa aj dobrí susedia pohádali, kvôli názorom, čo je zbytočné. Čítajte diskusie a zoberte si z nich to, čo potrebujete, aby ste svojím konaním presvedčili aj vašich nežičlivcov, že vaše úmysly sú čestné, milí kandidáti na post Starostu a tí ostatní si utvoria mienku aj bez podpisov k príspevkom

Spoluobčan


 
pridané 19.5.2014 10:46:50

Predseda OZR

Myslím,že by si mal opýtať svojho otca čo je to totalita.Určite si pamätá,ked´ bol poslanec,že koľko ľudí chodilo na zastupiteľstvá.Ked´ niekto prišiel tak ho vyhnali,že je neverejné.To bolo demokratické?
Branko,prosím Ťa,prestaň nám už robiť hanbu.Myslím si,že to nebolo najšťastnejšie riešenie urobiť Ťa predsedom.

člen OZR J.T.


 
Reakcia na príspevokpridané 19.5.2014 13:31:46

ha ha

trefné, palec hore! Konečne mu to niekto poriadne natrel :-DDD


 
pridané 16.5.2014 21:23:23

Veľkokozmálovský občasník

Je pravdou,že do naších novín nie sú uverejňované viaceré príspevky,čo sa dozvedáme v obci.Príspevky nevyhovujúce spolku Rodákov a p.B.K.Opisuje tu demokraciu a totalitu.No je tu ešte CENZÚRA v naších novinách a tá tu jednoznačne zo strany rodákov je a ešte diktatúra.Aj keď zastavíte príspevok,názory občanov na to,čo v obci predvádzate,nie.

čITATEľ


 
Reakcia na príspevokpridané 19.5.2014 12:59:14

Áno

vážení anonymní i čestní,čo sa nehanbíte podpísať,máte pravdu.Aj ja som poslal do Veľkokozmálovského občasníka myslím vhodný článok a nebol zverejnený.Preto som ho poslal na zverejnenie do iného periodika.

Ing.Ľubomír Síkeľa


 
pridané 15.5.2014 07:18:18

Podakovanie

Ďakujem všetkým členom DHZ,ktorý sa zúčastnili na výstavbe montážnej jamy a oprave strechy na požiarnej zbrojnici.Osobitne sa chcem pod´akovať pani starostke,ktorá nám maximálne vyšla v ústrety v zabezpečení materiálu.

Predseda DHZ


 
pridané 14.5.2014 21:30:02

Význam slova r o d á k a domorodec ( bez komentára )

m slova „rodák” v Slovníku slovenského jazyka1. človek vo vzťahu k miestu svojho narodenia, kto sa narodil v určitom mieste, kraji

2. človek vo vzťahu k ľuďom pochádzajúcim z toho istého kraja, územia, národa;
príslušník toho istého kraja, národa, štátu;

3. krajan žijúci za hranicami

rodák:
1. kdo je narozen v urč. místě, kraji, zemi
2. krajan: zahraniční r-ci
L.Sarb

Ve slovnících není k rodákovi toho víc . . Čili rodákem se člověk stane místem narození, nebo nověji, místem bydliště jeho matky v době narození. Jinak bychom byli téměř všichni rodáky nemocnic. Rodákem je tedy člověk natrvalo, a nestane se jím pobytem. Pobytem se ovšem stane domorodcem, a rodák, žijící na jiném místě domorodcem už není.

domorodec, člověk v místě usedlý


ZDROJ: Internet

- ms-


 
pridané 14.5.2014 20:31:21

Báseň

Naša obec Veľké Kozmálovce,
ako názov hovorí;
nemá síce veľa ľudí,
ale veľké problémy.

Kresťanská sme my to obec,
každý s každým sestra-brat;
nič si však neodpustíme,
každý z nás chce pravdu mať.

Každý s každým sa tu vadí,
jeden druhého osočuje;
keď má dakto chvíľočku čas,
hneď listy vypisuje.

Starostka, zastupiteľstvo
a obecná rada tiež,
občania a naši rodáci,
nie a nie nájsť spoločnú reč.

Zvady, hriechy, škriepky, boje -
v našej obci kraľujú;
podaktorí si aj v našom kostole
upratovacie služby vymieňajú.

Nesledujem už ani telku,
je tu riadne divadlo;
že to dospeje až tak ďaleko,
to by ma nenapadlo.

Kapustnica, septik,
chodník či prenájom,
uzavrel sa kruh problémov
a nie sa dostať z neho von.

V kostolíku našom malom
pán farár prosbu prednáša,
za pokoj a uzmierenie
aj obetu prináša.Dúfam, že ho Pán Boh z neba
už konečne vyslyší,
no predtým si bratia-sestry
vstúpme najskôr do duší.

Očistime si svedomie,
vravme iba pravdu len;
bo náš čas je tu len krátky
a raz príde súdny deň.

Ak chceš pomôcť našej obci
a si tiež jeden z nás,
odpusti a zmier sa s každým
ako káže Otčenáš.

Iba tak sa nájde cesta
od jedného k druhému;
potom môžeme byť hrdí
aj na našu dedinu.


 
pridané 14.5.2014 20:30:18

Príspevky, ktoré nemohli byť uverejnené v občasníku obyvateľov obce Veĺké Kozmálovce

Príspevok Dedina - jedna rodina už bol v diskusii uverejnený.
Ďaĺšie príspevky:

KDE JE PRAVDA?

Vážení spoluobčania. Doteraz som sa vám prihováral len v rubrike chovateľov, kde píšem o našich aktivitách, úspechoch a teším sa z dosiahnutých výsledkov. Neteším sa však z toho, čo sa deje v našej obci. Príkladov je viac, ja spomeniem ten najčerstvejší, kedy vám, vážení spoluobčania, boli podané skreslené a zavádzajúce informácie ohľadom roľníckeho družstva. Je jasné, že tieto vyšli z obecnej rady, ktorá zasadala 26.2.2014 za prítomnosti starostky obce, zástupkyne starostky Mgr. J.H., poslancov A. K-S., P. T., Ing. M.V. a zamestnankýň obecného úradu Z. H. a A. K. Následne myslím, že 28.2.2014 našu obec zaplavil list, v ktorom pisateľ píše o odkúpení obecných pozemkov a na nich stojacich budov firmou Profi Poľno s.r.o. Som rád, že po opísaní aktivít Ing. Becíka a neoprávnenej kritike starostky obce si skoro na konci listu spomenul aj na poslancov obecného zastupiteľstva, keďže nie starostka, ale oni schvália alebo zamietnu predložený návrh. Svoje k tomu, samozrejme, môžete povedať aj vy, tak ako tomu bolo pri návrhu malej vodnej elektrárne na Hrone v katastri našej obce. Keďže poslanci Ing. Z. M., Mudr. K. B., ani ja nie sme členmi obecnej rady a nik z členov (okrem Mgr. J. H.) nás neinformoval ani 5.3.2014 na obecnom zastupiteľstve, ktorého boli účastní aj mnohí z vás, vyžiadal som si nahrávku zo zasadnutia obecnej rady a po jej vypočutí vás môžem uistiť, že na nej nie je ani jediný raz spomínaný predaj družstva. Tak isto som si vyžiadal zápisnicu zo zasadnutia obecnej rady zo dňa 26.2.2014, ktorá však ešte nie je spracovaná, ale predpokladám, že na nej nemôže byť nič iné ako je na nahrávke z obecnej rady. Mám k dispozícii aj podnikateľský zámer \" Revitalizácia družstevného dvora Veľké Kozmálovce \" zo dňa 13.2.2014. Všetky tieto materiály sú vám k dispozícii podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám na obecnom úrade našej obce. Verím, že z uvedených skutočností si urobíte svoj vlastný úsudok, o čo sme sa na chátrajúcom družstve snažili a na druhej strane, o čo ide tým, ktorí tejto vízií bránia aj za cenu podávania nepravdy a klamstva. Je na vás, vážení spoluobčania, akú cestu si zvolíte pre smerovanie a rozvoj našej obce.

S úctou k vám Ivan Žigmond, poslanec OZ


 
Reakcia na príspevokpridané 16.5.2014 09:57:29

Môj nezverejnený príspevok

Musím sa tiež postaviť do radu medzi tých, ktorých príspevok nemohol byť zverejnený, nakoľko som nebola dostatočne ústretová a neupravila som „predposledné dva odstavce, ktorými vraj vytváram priestor na diskusné, subjektívne prezentovanie názoru“ (citovala som z mailu, ktorý som dostala následne po zaslaní môjho príspevku). Čoho sa týkali? Celý článok mapoval výlet do Branova. To, ako sme sa tam dobre všetci cítili a ako to prežívali a tešili sa z toho hlavne naše dve dcéry. Preto som si na záver dovolila doplniť konkrétne toto: „Takže, čo sa týka mňa a mojich detí, chcela by som sa aj touto cestou poďakovať pani starostke za pekný výlet, na ktorom sme si teda vôbec nepripadali ako na „exkurzii do socialistického zázraku“ alebo ako na „propagandistickom zájazde“, ako som sa pár dní na to, dočítala z letáku v našej poštovej schránke. A keď už som pri tom, poprosím – ak bude týmto spôsobom niekto chcieť aj na budúce vyjadriť svoj názor, a navyše ho vnucovať a podsúvať aj ostatným, tak našu poštovú schránku môžete kľudne vynechať. Ďakujem.“
Ospravedlňujem sa redakčnej rade, že som nebola dosť objektívna o našej (čiže subjektívnej) poštovej schránke, a rozhodla som sa článok neprepracovať, nakoľko som v ňom nikoho neurazila a ani neosočovala. Myslela som si, že naše noviny sú práve na to, aby si v nich občania napísali svoj názor a pohľad na nejakú situáciu alebo zážitok. Preto som po prečítaní Veľkokozmálovského občasníka zostala dosť prekvapená, keď som tam svoj článok nenašla. A pri Zamyslení od pani Konczovej Senešiovej sa mi natíska otázka: Prečo sa ona a aj poslanci, ktorí hlasovali proti zverejneniu príspevku, nesnažili pri rozhodovaní o veciach obecných, obmedziť a potlačiť v sebe osobnú nevraživosť či antipatiu jedného voči druhému? Prečo nenechali zaznieť aj hlas toho druhého v dôvere, že aj on to myslí dobre, aj keď inak ako oni? Čo bolo na mojom poďakovaní a prosbe rozporuplné a nekorektné?

Senešiová


 
pridané 12.5.2014 12:15:49

Deň matiek

Pani starostka,
dňa 11.5.2014 bol Deň matiek a my rodičia a starý rodičia(myslím,že môžem písať aj za druhých čo sa zúčastnili) Vám veľmi pekne ďakujeme,za krásny program,ktorý ste pripravili.Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke a pani učiteľkám Základnej školy a deťom,ktoré zatancovali a zaspievali všetkým mamičkám v sále.Veľké ďakujem patrí aj pánovi Dušanovi Tariškovi,jeho dcére Gabike a pani Demianovej za krásne pesničky.Pri poslednej pesničke sa až slzy do očí tisli.
Ďakujem.

Linda Psárska


 
pridané 11.5.2014 22:14:32

Pokrivená demokracia

V ostatných dňoch sme dostali do schránok naše obecné noviny Veľkokozmálovský občasník.Jeho vydávanie je platené z našich daní,z financií samosprávy. Z tohto dôvodu je logické očakávanie,že do nášho média môžu prispievať tak občania,ako aj poslanci či starostka.Dvadsaťpäť rokov po nežnej revolucii sa však v našej obci začali používať nedemokratické spôsoby,keď štyria poslanci miestnej samosprávy začali určovať kto môže a kto nemôže verejne a slobodne vyjadriť svoj názor v obecných novinách.Prisvojili si právo rozhodovať ktoré príspevky sú rozporuplné,subjektívne,nekonštruktívne,jednostranné,neobjektívne či diskusné.Pritom ide o protiprávne a trápne konanie proti občanom našej obce.Je mi ich ľúto,pretože ostať žiť v totalite a akceptovať potláčanie demokratickych princípov je choré."V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu slova a tlače využívajú občania periodickú tlač na to,aby jej prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory".Záverom ešte jeden postreh.Vo všetkých doterajších číslach Veľkokozmálovského občasníka boli informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.V tom poslednom som nenašiel ani čiarku.Nuž čo,aj takto sa informujú občania našej obce.

Ivan Žigmond,poslanec OZ


 
Reakcia na príspevokpridané 13.5.2014 16:52:53

Vážený p. poslanec

dovoľ, aby som ti vysvetli, čo je demokracia a čo totalita, pretože sa v tom trochu strácaš. To čo si uviedol - teda hlasovanie väčšiny poslancov proti kontroverzným príspevkom - nie je totalita, ale najkrajší príklad demokracie. Väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, zvolená v demokratických voľbách, prehlasovala menšinu. Poznáš krajší príklad demokracie? Prečo sa proti takémuto postupu nebúria poslanci v NR SR, prípadne poslanci v iných demokratických krajinách? Vy, ako poslanci, ste svojim spôsobom redakčnou radou Veľkokozmálovského občasníka a keďže väčšina jej členov hlasovala proti uverejneniu dotknutých príspevkov, tak neboli uverejnené. Tak to funguje vo všetkých časopisoch! Sám som šéfredaktorom vedeckého časopisu a viem ako to chodí. Ak je väčšina členov redakčnej rady proti publikovaniu mojej štúdie, tak štúdia uverejnená nie je. To nie je o slobode slova! To je o vhodnosti a nevhodnosti a o tom, či si časopis chce udržať istú úroveň, alebo chce skĺznuť na úroveň kotlebovského plátku.
K totalite len krátko... Totalita je to, čo tu pani starostka 8 rokov predvádza.
Prajem príjemný deň

Branislav Kinčok


 
pridané 7.5.2014 21:27:26

Prosba

Pani starostka, prosím ťa o zjednanie nápravy na obecnom úrade. Nie je predsa mysliteľné, aby si občania našej obce nemohli ani po dvoch mesiacoch prečítať zápisnicu z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 5.3.2014!!! Žiadam tiež,ako som to už dvakrát predniesol na OZ, aby zápisnice boli vyvesované aj na obecnej tabuli, aby boli informovaní hlavne starší občania, ktorí nemajú prístup na internet.

Ivan Žigmond, poslanec OZ


 
pridané 1.5.2014 23:36:41

Počudovanie

Milý Branko, vyrastal si tu v našej peknej obci a teraz sem odrazu prídeš a osočuješ, zamysli sa,vedˇ PREDVOLEBNA´ KAMPAŃ sa dá robiť aj inak.
Predsa každý má svoj vlastný rozum koho bude voliť.


Bývalý smutný spolužiak


 
Reakcia na príspevokpridané 6.5.2014 12:16:07

Milý bývalý a smutný spolužiak

kvôli mne smutný byť nemusíš. Na tvojom mieste by som bol smutný sám zo seba. Buď chlap a podpíš sa pod svoj príspevok. Človek, ktorý sa nevie pod svoj príspevok podpísať, resp. si nestojí za vlastným slovom, v skutočnosti nie je ani chlap. Želám príjemný deň a viac optimizmu do života, aby si sa miesto smutného, stal veselým spolužiakom.
Zároveň opäť vyzývam starostku obce, aby prestala s vedomým a cieleným porušovaním pravidiel v tejto diskusii a nezverejňovala anonymné príspevky!

Branislav Kinčok


 
pridané 17.4.2014 07:55:40

Priatelia,

Veľmi pekne vás prosím.Rozmyslite si,čo do diskusie napíšete.Stránku určite navštevujú aj občania z iných obcí a určite si myslia,že vo VK žijú ľudia s tromi tanečnými a Hotentóti.Želám všetkým spoluobčanom veselú Veľkú noc, pokoj a radosť.

Ľubo Síkeľa


 
Reakcia na príspevokpridané 22.4.2014 10:08:32

rodáci

Pokial nebolo rodákov nebolo o čom diskutovať.

B.T


 
pridané 16.4.2014 11:04:00

občan,spoluobčan,rodák

Je mi úplne jasné,aké výhody a nevýhody má internet.Nie som včerajší.Ale nie sú tu len rodáci,ale aj spoluobčania obce tzv.prindiši,ako nás tu volajú.Cítiť z názvu Rodáci samostatnosť,niečo viac ako sme my,čo sme sa sem prisťahovali.A to je smutné.Nie som rodák,takže spoluobčan.

spoluobčan


 
pridané 15.4.2014 15:50:17

Vážený pán predseda OZ Rodaci

Ako novozvolený predseda by si mal vedieť,že máš písať pravdu.Išiel som okolo zbrojnice,ale nikde som nevidel 30 plných veľkých vriec zo zeleným odpadom.Čo sa tam dá vidieť je suché lístie asi tri fúriky a haluzina čo tam nanosili občania.Kde bi sa vzalo toľko odpadu, ked sa park a okolie priebežne upratuje pracovníkmi O.U. Kto mi neverí nech sa tam ide pozrieť.Už bi si mohol prestať zavádzať.

Smutný a zatrpknutý človek


 
Reakcia na príspevokpridané 16.4.2014 11:25:31

Vážený p. Fiala

ja sa Vám nečudujem, že tie vrecia nevidíte. No nie preto, že by tam neboli, ale preto, že ich nechcete vidieť. V tomto Vám ale ja bohužiaľ nepomôžem a obávam sa, že ani žiaden lekár. Klamú Vás predovšetkým vlastné oči a nie ja. Upratovali sme nielen centrum obce, ale aj okolo kostola, na parkovisku a časť cesty smerom na priehradu. Samozrejme, že sme tam umelohmotné vrecia nenechali, pretože tie nepatria do zeleného odpadu.
Prajem Vám príjemný deň.
P.S. Keďže ste sa už rozhodol často a konštruktívne prispievať na túto diskusiu, tak by som Vám odporučil, aby ste si predtým precvičil pravopis.

Branislav Kinčok, predseda OZ Rodáci Veľké Kozmálovce


 
Reakcia na príspevokpridané 16.5.2014 14:11:25

Precvičuj si aj Ty Branko!

Branko, keď si Ty taký múdry a odporúčaš p. Fialovi, aby si precvičil pravopis, najprv si naštuduj správne používanie tykania a vykania...
Potom môžeš poučovať, Ty veľký Rodák, Predseda, Vydavateľ, Spoluautor a ešte kadečo iné!!!!!

Občan


 
pridané 15.4.2014 09:39:00

Poďakovanie

Áno,veľké poďakovanie p.starostke za našu krásnu obec! Celé jej obdobie je prínosom pre nás občanov,či pozriem vľavo,alebo vpravo.Je pravdou,že nie všetko sa dá,ale obec je vždy krajšou a hlavne žije aj vďaka naším organizáciám a našej p.starostke.Len ma veľmi mrzí,že Združenie Rodákov sa bezhlavo hrnie do všetkých podujatí,napíšu o sebe cca za 2 strany článkov do novín a rozposielajú listy ako vstredoveku.Smutný obraz.Menej je niekedy viac.A nič sa nezmení tým,že vymenia predsedníctvo v združení z BA na VeľkoKozmálovčanov,pokiaľ budú doslova všade.Je super,že vytvorili akciu Burčákfestu-klobúk dolu,dávajú život fudbalu-super,ale nebyť všade.A ak áno,zostane to tak aj po voľbách?!

spoluobčan


 
Reakcia na príspevokpridané 15.4.2014 15:47:45

Vážený spoluobčan

na anonymné príspevky (ktoré by tu podľa vyššie uvedených pravidiel nemali byť vôbec uverejnené!) reagovať nebudem. Ak sa chceš zapojiť do slušnej a inteligentnej diskusie, tak sa pod svoj príspevok nabudúce podpíš. Verím, že sa za ne nehanbíš. A mimochodom, internet nie je až taký anonymný, ako si myslíš.
Prajem pekný deň.

Branislav Kinčok, predseda OZ Rodáci Veľké Kozmálovce


 
pridané 13.4.2014 20:58:17

brigáda

Zametalo sa pozametané hrabalo sa pohrabané,ale hlavne sa fotilo,aby bolo o čom písať.Pekné divadielko,zabávali sa na tom okoloidúci.Skutočná brigáda sa robila o ulicu dalej v požiarnej zbrojnici,kde hasici betonovali montážnu jamu.

Fiala


 
Reakcia na príspevokpridané 14.4.2014 16:43:35

Vážený p. Fiala

chcem sa Vám poďakovať za váš príspevok, ktorý je plný skrytej nenávisti voči istej skupine našich občanov. Tí aspoň vidia, komu v tejto obci ide o skutočné zjednotenie a pre koho sú to len prázdne slová a pretvárka. O tom, že brigáda mala zmysel sa môžu ľudia presvedčiť za požiarnou zbrojnicou, kam sme odniesli 30 plných veľkých vriec zeleného odpadu. Brigádu sme si nafotili rovnako ako vy pred rokom. Veď fotografie sú uverejnené na tejto stránke. Takže podľa vašej logiky niekto fotiť môže a iný nie. Vaše tvrdenie, že mali ľudia z našej brigády \"pekné divadielko\", je tvrdením smutného a zatrpknutého človeka, a preto na ne širšie reagovať nebudem.
Želám Vám príjemný deň.
P.S. Chcel by som sa poďakovať p. starostke za výzvu k občanom, aby si upratali svoje priedomia. Tým našu brigádu výrazne podporila vyššou účasťou a neoceniteľne prispela k jej úspechu, ktorý prekvapil aj nás organizátorov. Ešte raz jej vyslovujem veľké ĎAKUJEM a samozrejme rovnako aj všetkým občanom, ktorí brigádu podporili akýmkoľvek spôsobom.

Branislav Kinčok, predseda OZ Rodáci Veľké Kozmálovce


 
pridané 8.4.2014 16:06:33

SVETLO

Pani starostka chcem sa Vám podakovať za seba,ale aj za ostatných občanov,ktorý ráno,alebo v noci chodia na autobusovú zastávku pri studničke.To osvetlenie tam bolo veľmi potrebné.
Ešte bi som sa chcela spýtať v akom štádiu vybavovania je chodník smerom na stanicu.Asi pred týždňom som bola svedkom,že tej miernej zákrute skoro došlo k nešťastiu.

Trnkusová


 
pridané 8.4.2014 13:35:53, Nika

najkrajsia dedinka na svete

Mila starostka.Chcem sa VAm podakovat,že mam šancu byvat v takej krasnej dedinke ako su Velke Kozmalovce.Velmi sa mi tu paci a nechcela by som ju vymenit za žiadne mesto.Som velmi spokojna s tym co tu mame.A dufam,že sa tu vela nezmeni.Dakujem.

Nika Takacova


 
pridané 18.3.2014 15:55:05

Rodáci

V poslednom čase sa stále častejšie sklonuje slovo rodáci.Dostávame od nich do schránok všeliaké listy v ktorých je plno klamstva a ohovárania.Nedávno som našiel v schránke Rodácke noviny.Sú tam vyfotení traja ľudia,ktorí si hovoria rodáci V.kozmáloviec.Kde sa v nich nachádza tá drzosť,ked sa pasujú za záchrancov obce.Ani jeden z nich tu nebýva,ušli do Bratislavy, alebo Krtíša a takýto zrazu chcú zachraňovať V.Kozmálovce.Alebo im ide o niečo úplne,ako z nej vyžmýkať čo sa dá,rozpredať čo sa dá a potom sa vrátiť s kadiaľ prišli.Je mi ľúto,že aj zopár občanov sa nechalo kúpiť,ved peniaze majú veľkú moc.Zaujímalo bi ma odkiaľ berú peniaze na svoje aktivity,žebi z členských príspevkov,alebo slúžia ako niečia pračka?


 
pridané 18.3.2014 15:17:59

oprava

vidím,ze môj článok ste neuverejnili ,zrejme tam bolo niečo,čo nepovolujú pravidlá,tak ho napíšem ešte raz

Trnkus


 
pridané 18.3.2014 14:34:18

Povzdych

ach jéje....

prindiška


 
pridané 17.3.2014 15:53:23

Dedina - jedna rodina

Dedina – jedna rodina ?
Po roku som sa vybral na zasadnutie dedinského parlamentu. Bol som milo prekvapený , že podobne sa rozhodli aj iní účastníci a ako sa neskôr ukázalo s rôznymi úmyslami. Jedni, aby si obhájili pravdu (zdalo sa mi, že každý tú svoju), iní, aby predložili konštruktívne návrhy či nápady, ale aj takí,čo nedokázali krotiť svoje city a vášne.
Rokovanie sa začalo naozaj len s malým oneskorením a prebiehalo hladko. Chvíľami sa mi zdalo, že tieto body programu som počul aj pred rokom, (čo však netvrdím), ale asi lepšie, lebo to bolo v malej sále radnice. Teraz som už o rok starší, a tak asi horšie počujem . Potešilo ma aspoň to, že sme nepočuli viacerí. Ozvučenie by bolo bývalo azda namieste. Ešte dobre, že sa robil zvukový záznam, možno pre ďalšie generácie . Na rad prišla interpelácia, ale súčasne sa rozvinula aj diskusia. A veru nie hocijaká. Veď sa jednalo o majetok, ktorý patrí všetkým, no niektorí ho , vraj, chcú prešustrovať. Tí prezieravejší navrhovali dať ho iba do „árendy“, ale nie hoci komu, tobôž nie tomu pánovi, začínajúcemu sa na „ B“. Notorickí diskutéri sa do chuti vyrečnili, ale veci, či problémy zostali nedoriešené. Potom prišiel na rad akýsi panflet (nie náhodou pamflet?) a k tomu vzápätí kontrapamflet. Obsah oboch sme sa dozvedeli už predtým, ako sa začala táto slovná prestrelka, o ktorej si každý urobil svoj vlastný názor. Nervozita začala stúpať. Niekto išiel s kožou na trh, niekto si ho nechal pre seba a niekto dobre ani nechápal o čo tu ide.
Nie je dobre, keď sa miešajú hrušky s jablkami, inak povedané veci verejné by sa nemali spájať s osobnými konfliktami, spormi, invektívami, urážkami, lebo nakoniec sa skončia hnevom , nenávisťou a pomstychtivosťou jednej alebo oboch stránok. A to je začiatok sváru, lebo každý aktér si nájde svojich podporovateľov i odporcov. Keď sa aktéri týchto sporov udávajú, hašteria a súdia, nemali by do s týmito záležitosťami zaťažovať nezainteresovaných ľudí vo svojom okolí , ba v celej obci, lebo to traumatizuje celé dedinské spoločenstvo. Ak si dobre spomínam, keď po nežnom prevrate a obnovení samostatnosti obce vznikol prvý slobodný dedinský parlament , aj v ňom sa rozhodovalo o spoločnom majetku, napríklad pri hornom kanále, ale najmä na brehoch Hrona , vtedy ho niektorí dnes už ex-konšeli bez väčších ťahaníc posunuli (neviem, či aj nepredali) vtedajším záujemcom. A tak si Veselí chlapi, ktorí sú právom pýchou obce, môžu pokojne zanôtiť :
„Kosmáľovskí hájik, brána zeľezná, po ňon sa prechoďí samá cudzina ... .“
Šéfka parlamentu, atraktívna príjemná pani, ktorá reprezentuje obec aj svojím šarmom, sa snažila viesť rokovanie podľa regule, no výkriky z publika ju zjavne znervózňovali a nemohla sa na všetko sústrediť. Otázky, žiadosti, návrhy, výčitky a podozrenia sa na jej hlavu len tak sypali. V duchu som ju ľutoval, ale držala sa statočne. Je to naozaj nevďačná funkcia. Čo ma však najviac prekvapilo, bol spôsob, akým sa voči nej správali niektorí diskutéri aj krikľúni z pléna. A radní páni zaryto mlčali - “...všichni, až, až na jednoho..., ako sa spieva v jednej českej piesni.
Kto robí, robíaj chyby a iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí . Pani šéfka stojí na čele dediny už druhé volebné obdobie a s pomocou jej konšelov – poslancov už vykonala a verím,


- 2 -
že do volieb ešte aj vykoná toho dosť. A ak bude mať chuť, ale najmä podporu ľudí,možno zasadne do radničného kresla aj do tretice. Zápas o stoličku pána radnice sa už začal. Mohli by sme ho nazvať aj vzdialená príprava na volebný maratón, cieľom ktorej je dostatočne sa zviditeľniť a získať priazeň občanov obce. Kampaň protikandidáta ktorý mal najväčšie ambíciestať sa starostom pred 4 rokmi bola veľmi dravá a voličov skôr odradila, ako získala ich podporu.
Zdá sa, že aj do malej dedinky na brehu Hronas ešte s menším počtom obyvateľov - voličovsi našlo cestu panské huncútstvo v podobe regionálnej politiky a dedina, v ktorej je skoro každý s každým rodina sa začala trieštiť, a to až natoľko, že v kostole aj v kostole zaznela modlitba za pokoj v dedine. Ešte krajšie by vyznelo mať pokoj v duši (,alebo mať dušu na pokoji). Slogan Dedina- jedna rodina už dávno nie je pravdou.
Našinci, čo svoju mladosť strávili vo svete i tí neskôr narodení „prešporáci“ si aj vďaka Dňom obce, ktoré navštevovalispomenuli na rodnú dedinku a chcú ukázať, že sa tu dá žiť aj inak, teda lepšie, krajšie a kultúrnejšie. A to bez nich to nepôjde (asi ). Pre domáci plebs založili združenie občanov „Rodáci“ a sami sa postavili na jeho čelo (zatiaľ). Všadena okolí sa dediny starajú o svojich rodákov slávnych i tých obyčajných, pozývajú ich medzi seba i k sebe, organizujú pre nich rôzne akcie, aby si ich uctili a dali im najavo, že stále patria medzi nich. Ten zámer sledovali aj tunajšie Dni obce.Naši rodáci to robia naopak, s akým zámerom, to ukáže čas. Do tohto združenia by mal asi vstúpiť každý, aby sa nikto necítil ako občan II. kategórie, čiže druhorodák alebo druhoradák, prindiš... ,ale „aby“ všetci jedno boli ( alebo za jedného boli? ) .
S blížiacimi savoľbami je dnes na obzore otázka, akú úlohu v ich príprave a realizácii chce zohrať OZ Rodáci, kto bude kandidovať , aké nám ponúkne vízie do budúcnosti a či ich bude schopný aj naplniť. Verte mi však, že najlepší rodák je samorodák, ktorý ľudí nerozdeľuje, ale spája, lebo keď k nemu pribudne aj dobrá nálada a milé slovo, ľuďom sa všetky problémy zdajú malichernými a nájde sa z nich východisko, hoci aj v otázke majetku obce. In vinoveritas – vo víne je pravda, vraví sa. Dúfam, že samorodák nebude chýbať ani na najbližšom ročníku Burčák-festu.
V tejto malej obci panské huncútstvo tiež našlo živnú pôdu. Keď nejde Mohamed k hore, ide hora k Mohamedovi. Dedina, v ktorej je skoro každý s každým rodina sa začala trieštiť, a to až natoľko, že v kostole znejú modlitby a prosby za z pokoj v dedine. Najprv však treba mať pokoj vo vlastnej duši (,alebo dušu na mieste?).
Zasadnutie sa skončilo. Rýchlo som vstal zo stoličky ponáhľal som sa von. Chcel som sa vyhnúť ďalšej debate o tom, čo som na vlastné oči videl a už menej počul. Stačil som si ešte všimnúť, ako sa združujú hlúčky diskutujúcichobčanov, každý podľa „ krvnej skupiny“,kto do ktorej patrí.
Plné meno a priezvisko je v redakcii. - ms – Prosím, aby zostalo v anonymite! jednoduchý občan, druhorodák ( po praslici)


 
pridané 7.3.2014 10:43:12

sklamanie

Nedá mi reagovať na slova p.Vargovej....Hanba tím čo budú oslavovať MDŽ ale pritom vedia na takom mieste ako je verejné zastupitelstvo nadávať ženám.Ano p.Vargová nemáme žiadnu úctu.

B.T


 
pridané 4.3.2014 12:46:44

občan

Na rozdiel od teba OBČAN sa pán Kinčok aspon podpísal. Ale v tejto dedine je to už asi bežné,že sa tu udáva a osočuje anonymne. Hanba.

Vargová Jana


 
pridané 1.3.2014 17:46:11

To snáď nie.

Reagujem na článok p.Kinčoka a spol.,ukrývajúcu sa za slová MY.Nie je ťažké pochopiť,odkiaľ tento vietor fúka.Článok,ktorý bol rozposlaný v našej obci a písaný v mene občanov našej obce,je hanbou.O názore občanov nemáte ani páru! Tie slová sú NEOVERENÉ a NEPRAVDIVÉ informácie,so snahou zmanipulovať občanov.Vieme to pochopiť,blížia sa voľby.Je potrebné NIEČO urobiť.Ale toto je moc! Poobvińovať a osočovať ľudí.Stačí sa prejsť okolo RD a vidieť tam vašu snahu a záujem niečo tam vytvoriť.Kde ste boli do teraz?! Nad RD nIkto ani nepomyslel.A teraz,keď je tu niekto,kto má záujem-a teraz POZOR( ! ),PRENAJAŤ a nie ODKÚPIŤ,ako píšete.Zrazu si spomýnate,že tu máme RD.Píšem ako občan,ktorému ako väčšine z nás sa nepáči,ako to tam chátra.Nič sa tu za naším chrbtom nepredáva.Prišla ponuka o prenájme od človeka,ktorý takýto dvor už vlastní a je to prekrásny a zabezpečený pozemok.A obec Branovo je hrdá.Toľko návštev a exkurzii si zaslúži poklonu! Bolo by to pýchou obce.A naše peniaze k tomu určite nepotrebuje.Či máte niekto z vás lepší nápad a financie,aby ste to na RD dali na takú úroveň?Jediné,čo je pravdou vo vašom rozposlanom liste je,že by si tam našlo prácu dosť občanov našej obce.Obec sa zviditeľní tak,ako obec Branovo.Návšteva Branova nebola klamstvom,ako píšete,ale krásnou realitou,ktorá by tu vznikla.Takže tejto ponuky sa dostalo našej obce-PRENAJAŤ a NIE ODKÚPIŤ pozemky na chátrajúcom RD a vytvoriť tam hospodársky dvor s patričnou hygienou.Je to zatiaľ len PONUKA! Nič sa nerozpredáva!!! A vôbec nie za naším chrbtom.Kto má záujem o tomto všetkom vedieť viac,bude to prednesené na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.Komu stačí klamstvo a zavádzanie,nech má pochybný papier.Komu stačí pravda,nech si to príde vypočuť na zasadnutie obec.zastupiteľstva.

občan Veľkých Kozmáloviec


 
pridané 14.1.2014 17:33:10

Príjem členov do DHZ Veľké Kozmálovce

Organizácia hasičov v našej obci má bohatú históriu a ako som zistil,v minulosti nie tak dávnej,aj bohaté ocenenia o čom vie určite veľa občanov našej obce.Nakoľko sa snažíme znova vstať tzv.z popola,prosím o dobrovoľníkov do nášho obecného zboru,či už dorastencov alebo hlavne dospelých,ktorí majú vážny záujem.Nie som rodák obce,ale myslím si,že to,čo rozbehli domáci občania v minulosti-a boli tam nielen muži,ale i ženy,by bolo neférové a smutné nechať ľahnúť popolom.Máme tu dosť silné organizácie,či už športová,spevácka,záhradkárska i chovateľská,ktoré robia krásny a hlavne silný dojem v šírom okolí.Môžme byť ešte silnejší.Môžeme sa rovnať Kozárovciam,či s Novou Dedinou,v ktorých tieto zbory sú.Áno,je pravdou,že sú na vyššej úrovni,ale to potrebuje čas a ľudí,ktorých potrebujeme.Je to aj o peniazoch,ale získavame pomoc od obce i od štátu.Momentálne očakávame peknú finančnú pomoc,ktorú schválili pre DHZ.Spomínam to pre tých,ktorí berú našu zbrojnicu ako zbytočnú so schátralou technikou.Vďaka členom našej DHZ a ich brigád,VĎAKA pomoci OcÚ našej obce a VĎAKA p.Jankovi Trnkusovi nemôžeme už povedať,že je to na nič.Technika a výbava je použiteľná v každom okamihu.Asi tak o nás.Snažíme sa pomôcť,ak to bude v naších silách.Nemôžeme samozrejme hasiť všetko,veľmi veľa záleží od mnoho faktorov a riskovať zdravie a životy ľudí,ale v mnohých situáciach zasiahnúť vieme a chceme,bez rozdielov,či si ten,alebo s tým.Táto zbrojnica má na viac,ako ju len použiť ako sklad.Mnohí tu môžu byť ako ich predchodcovia z čias slávy zbrojnice našej obce.Stačí sa zamyslieť nad pomocou jeden pre druhého a prísť k nám.Potrebujeme my vás,rovnako,ako potrebujete vy nás.Ak má skutočne niekto záujem,aj z dorastencov,príďte medzi nás.Nie sme profesionáli,ale aj pre nás platí-pomáhať a chrániť s emblémom Veľkých Kozmáloviec na hrudi.

veliteľ DHZ Veľké Kozmálovce


 
pridané 17.10.2013 16:08:14

brigáda

Prezident futbalového klubu ma oslovil, či by som im neprišiel pomôcť namontovať laty na prekrytie tribúny,kde spadla omietka.V sobotu,keď som prišiel na ihrisko bol som milo prekvapený koľko SKUTOČNYCH KOZMALOVĆANOV sa zišlo na ihrisku.Pustili sme sa do práce.Pri vrtaní sa nám prášilo do očí,vlasov aj za goliere.Nakoniec Ferko doniesol dobrý burčiak a pani starostka nám doniesla jablkový koláč.Všetkým patrí veľké poďakovanie za ochotu pracovať a zveľaďovať si šatne svojpomocne na úkor svojho voľného času a svojich rodín.

Fiala


 
pridané 8.10.2013 10:04:51

burčákfest

Zo srdca ďakujem obci Veľké Kozmálovce,že vychovala dobrých ľudí,čo sa združili s ďalšími skvelými občanmi,ktorí sa do obce prisťahovali a spolu pripravili nádherný deň pre všetkých 5.10.2013

ľubo Síkeľa


 
pridané 6.9.2013 08:47:01

Fakt dobré!

Po precitani príspevkov mi nedalo nevyjadriť sa k oslavám 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré boli spojené aj s Dňom našej obce. Pravdupovediac bol som veľmi prekvapený veľkoleposťou týchto osláv. Pripraviť program na 3 dni, zabezpečiť účinkujúcich, postarať sa potom o nich, zabezpečiť hladký a ozaj slávnostný priebeh osláv, to dalo určite veľa roboty a stálo to veľa voľného času tých, ktorí sa na organizácii podieľali. Keďže neviem presne kto a v akej miere sa angažoval, nebudem tu nikoho menovať. aby som voľakoho nevynechal. V každom prípade chcem všetkým zainteresovaným vyjadriť veľké ĎAKUJEM.

Ľuboš Tariška


 
pridané 16.8.2013 14:16:18

Dni obce

Aj tento rok som mala možnosť vrátiť sa do rodnej obce a zúčastniť sa osláv. Veľmi si cením ľudí, ktorí to pripravili a ďakujem všetkým, čo sa na tejto akcii podieľali. Odrástli už dve generácie čo už nepoznám, ale veľmi
dobre mi padlo, že som tu stretla a že ma oslovili ľudia medzi ktorými som
vyrastala. Rada prídem aj na ďalšie akcie.

Rodáčka z Kozmáloviec AS


 
pridané 14.7.2013 00:35:37

Poďakovanie od rodákov

Vážená pani starostka,
dovoľte nám poďakovať sa za krásne podujatie Cyrilo-metodské dni a Deň obce 2013 ,ktoré obec Veľké Kozmálovce uskutočnila a ktorého sme mali možnosť zúčastniť sa a súčasne stretnúť sa ako rodáci a na chvíľu sa "zastaviť" pri tomto duchovno - kultúrnom podujatí. Vďaka za projekt, ktorý sa Vám podarilo získať od MK SR a hlavne ktorý ste pre nás všetkých zrealizovali .Vyslovujeme tiež srdečnú vďaku všetkým zainteresovaným poslancom obce, občanom za ich vynaloženú prácu a úsilie pri realizácii tohto projektu.
Cyrilo-metodské dedičstvo nie je len o slávnej minulosti ale najmä o sprítomňovaní tohto odkazu v súčastnosti pre nás všetkých v duchu našich tradícií ,ktoré v našej obci udržiavate. Výsledkom je okrem týchto sviatočných chvíľ,ktoré ste nám umožnili zažiť aj odkaz pre nás všetkých rodákov žijúcich mimo obce ,že aj malá obec -naša rodná obec akou Veľké Kozmálovce sú, dokáže zorganizovať a uskutočniť podujatia nadregionálneho rozmeru a významu, pri ktorom sa radi všetci stretávame a v budúcnosti dúfam, že tiež stretneme.
Prajeme Vám pani starostka veľa úspechov pri Vašej práci a tiež všetkým veľkokozmálovčanom , pri získavaní nových projektov, ktoré obohatia našu obec a nás všetkých ...
S úctou a vďakou Vaši rodáci z BA,ktorí
sa zúčastnili podujatia 5.-7.júla 2013 
pridané 10.7.2013 10:23:47

Dni obce - nielen pre p. K. Šebovú

Vážená paní Šebová, pri čítaní Vášho príspevku sa mi bohužiaľ potvrdzuje nie veľmi pozitívna slovenská vlastnosť - hodnotiť a vyjadrovať sa kriticky k veciam, ktoré Vám nie sú známe. Nemôžem nepoužiť staré slovenské porekadlo - za dobrotu na žobrotu... Podujatie, ktoré sme pred pár dňami v našej obci zrealizovali bolo skutočne náročné nielen pri realizácii, ale aj pri jeho priprave. Bol tu zapojený tím obetavých ľudí, ktorí na tri dni dali bokom svoje súkromie a nezištne odovzdali svoju energiu, schopnosti a možnosti v prospech obce. Oceňujem Vaše poďakovanie tým, ktorých ste menovali, ja k nemu pridávam napriek Vášmu stanovisku celý poslanecký zbor, vedenie futbalového klubu, p. Bertu Tariškovú s kolektívom, pracovníčky vypomahájúce pre príprave stravy, členov Dobrovoľného hasičského zboru, členom FS Hrončan a MSS Veselí chlapi... Bez spoľahlivých spolupracovníkov by nikto nebol schopný zorganizovať takéto náročné podujatie. A aj z tohoto miesta môžem zodpovedne prehlásiť, že nikto z týchto ľudí za svoju prácu nie je honorovaný! Mrzí ma, že dezinformujete verejnosť bez stupňa znalosti v danej problematike a podávate len jednostranné, interné informácie zo zasadnutia prípravného výboru vytrhnuté z kontextu. Pre objasnenie v tejto chvíli snáď len toľko, že v rámci využitia poskytnutej dotácie z Ministerstva kultúry je potrebné zabezpečiť aj účelové využitie fin. prostriedkov a následne ho zúčtovať tak, aby sa žiadne peniaze nemuseli poskytovateľovi vracať. Hradená legitímne z tejto dotácie je len mizivá časť amortizácie súkromnej ozvučovacej aparatúry, ktorá bola k dispozícii cca počas celých troch dní, navyše v prípade zabezpečenia tejto služby dodávateľským spôsobom by obec zaplatila cca 2000 €. Budem veľmi rada, ak sa stretneme osobne a Vaše vedomosti doplníme, máte na to nárok. Som presvedčená, že aj p. starostka zaujme rovnaký postoj. A na záver ďakujem aj p. Síkeľovi za slová uznania, myslím si že len ten, kto stál pri zrode a realizácii podobnej aktivity a kto pracuje s dotáciami z granotových systémov dokáže skutočne oceniť nemalé úsilie potrebné k úspešnému záveru. Verím, že podobné postoje neznechutia tých, ktorí pre obec a občanov pracujú a v budúcnosti prispejú opäť svojím dielom k podobnej aktivite.

Alena Konczová Senešiová


 
pridané 9.7.2013 23:49:12

Gazdovský dvor u Hudecou

V prvom rade chcem vám všetkým zúčastneným v gazdovskom dvore "u Hudecou" poďakovať za jeho návštevu, v ktorom ste sa ako pevne dúfame cítili dobre :)
A keďže považujem spätnú väzbu za veľmi dôležitú, zároveň by som sa vás chcel opýtať aj na veci, ktoré sa vám páčili alebo naopak boli pre vás rušivými elementami a možno by ste ich vyriešili inak, aby sme mohli tieto námety prediskutovať a podľa možností a našich schopností sa im možno v budúcnosti vyvarovať, pretože gazdovský dvor je organizovaný práve pre vás a želali by sme si, aby ste sa v ňom cítili len a len dobre :)
V prípade, že nejakú kritiku nechcete zverejňovať takto verejne, kontaktujte ma prostredníctvom mail-ovej adresy na martin.zigmond@centrum.sk
Ešte raz ďakujem za účasť i za vaše pochvaly či vaše námety a pripomienky :)

Martin Žigmond


 
pridané 9.7.2013 11:37:18

80 rokov futbalu

O to,čo nebolo všetko možné povedať na Hájiku a je súčasťou histórie športu u nás , sa chcem s vami podeliť.Po neevidovateľných plaveckých a bežeckých pretekoch sa kozmálovčan/o tom naozaj už skoro nikto nevie/presadil v pretekoch Francúzskych légii na bicykloch na Riviere, keď medzi 7000 legiónármi bol Michal Hlôžka.na 2.mieste! Bolo to v roku 1928.Familiarne zvaný Miško báči potom v roku 1933 spolu so Št. Kozmálym založili mančaft a víťazili nad okolitými obcami.Ich pokračovateľmi boli neskôr skutočné ozdoby športu,kroré už nie sú medzi nami:Vilo Herc balážov,Vilo Arendáš-Stolc,Štefan Kinčok Trubkár,Jano Andruška Palec,Štefan Kozmály Uhlík,Vilo Kinčok Žandár,Miro Kinčok st. Cícero,Hlôžka Michal Mišél,Jančo Jozef Pepčo.Z ešte žijúcich športovcv si dovolím na najvyšší piedestál postaviť Viktora Trnkusa Gábryša,Vlada Prachára /hulshof/ a Jana Trnkusa Gábryša.Ostatní boli ocenení.Funkcionárskou dušou bol dlhé roky Milan Kinčok najst. Bol by som veľmi rád,keby sa na týchto velikánov nikdy nezabudlo.

Ľubo Síkeľa


 
pridané 8.7.2013 09:04:03

Deň obce 2013

Veľmi vydarený,pod skvelou taktovkou pani Aleny.Všetko vyvážené počas troch dní.Trochu škoda,že v sobotu neboli viac pozývaní bývalí športovci.Žigmondovci a Vargicovci si zaslúžia absolutórium za trojdňové nasadednie. Podobne aj Miki Jančo s partiou.Program "našich"bez chyby. Buďme hrdí, že sme " kosmáľovčania".

Ľubo Síkeľa


 
Reakcia na príspevokpridané 9.7.2013 19:00:47

Dni obce

Ospravedlňujem sa, komentár k príspevku, ktorý som vám poslala cca pred 10 minútami, som zabudla podpísať.. :-)

K. Šebová


 
Reakcia na príspevokpridané 9.7.2013 18:40:46

Dni obce

Chcela by som reagovať na komentár p. Síkelu.Ako napísal, môžme byť hrdí na Veľkokozmálovčanov. Nemožno poprieť, že tri dni osláv príchodu Cyrila a Metoda a Dní obce boli prínosom pre zachovávanie kultúrnych zvykov a tradícií našich predkov. No poďme pekne po poriadku, aby boli ľudia v obraze. Za týmto krásnym víkendom, pevne verím, že nielen pre mňa, no aj pre všetkých ostatných zúčastnených, sa skrýva - bohužiaľ len skrýva - kopa mravenčej práce. Myslím si, že poďakovanie patrí všetkým - aj tým, ktrých navonok nebolo vidieť. Treba sa pozrieť do zákulisia zorganizovania takejto veľkej akcie a vyzdvihnúť prácu starostky Bc. M. Fialovej a zást. starostky Mgr. J. Hercovej, ktoré získali prostredníctvom projektu finančné prostriedky na uskutočnenie tohto kultúrneho podujatia. Bez toho by táto akcia nebola možná, nakoľko v tejto ťažkej dobe je zložité zorganizovať a zabezpečiť kultúrne podujatie v takomto rozsahu. Nechám teda na posúdenie každého Kozmálovčana, či sa pridá k prísloviu "Všetko, čo je zlato, sa blyští" a bude vidieť len obal, alebo sa pozrie na koreň veci. Možno sa treba pozrieť na poslancov, ktorí robili nezištne pre obec bez nároku na finančnú odmenu, alebo na poslancov, ktorí sa za túto akciu nárokovali na honorár. Našťastie ešte existujú ľudia, ktorí sú zapálení pre dobro obce ako napr. pán Jančo, ktorý pripravil na futbalovom ihrisku rôzne aktivity bez nároku na honorár. A takýchto ľudí (aj poslancov) nie je veľa. Bohužiaľ nie sú to tí, ktorých vyzdvihoval vo svojom príspevku p. Síkela. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí participovali na príprave tohto podujatia.


 
pridané 9.7.2012 09:44:41

Deň obce - gazdovský dvor

Chcela by som aj touto formou vysloviť poďakovanie a uznanie našim Veselým chlapom a členom FS Hrončan za uvedenie folklórneho pásma a vytvorenie autentického gazdovského dvora v rámci Dňa obce, ktoré dotvárali atmosféru tohto podujatia a napĺňali jeho zámer - udržiavanie a prezentáciu tradícií a zvykov našich predkov. Verím, že podobné aktivity v budúcnosti budú rozvíjať naďalej a pri ich programoch zažijeme ešte veľa príjemných chvíľ. Ešte raz - veľké Ďakujem.

A. K. Senešiová


 
pridané 8.5.2012 20:28:43

Poďakovanie

V mene našej organizácie OHZ Veľké Kozmálovce,chcem vysloviť veľké poďakovanie p.starostke obce i obecnému zastupiteľstvu V.K. za pomoc a podporu pre usporiadanie dnešnej Okresnej hasičskej súťaže PLAMEŇ 2012 vo Veľkých Kozmálovciach.Mimoriadna vďaka patrí naším veľkým aj malým členom družstva,ktorí zabojovali ako spoločný tím,bolo v nich veľké úsilie dosiahnúť čo najlepšie výsledky,časy bez strát bodov.Skutočne merané časy na štafete boli vynikajúce a bez straty bodu! Starší žiaci v tejto disciplíne obsadili 2.miesto a povzbudilo ich to do ďaľšej disciplíny bodovať čo najlepšie.Nemilo nás zarazil súčet trestých bodov za nesprávny spôsob vyrovnávania hadíc.Pred rokom na okresnej súťaži stratili body za popretáčané hadice a tento rok to chceli,veľmi chceli napraviť.No aj vyrovnávanie má svoje pravidlá,ktoré sa porušili.No bolo to vzápale boja a chcenia najlepšie bodovať.Nechybili len naši.A naši starší i malí skutočne bojovali.Bolo tu 13 družstiev a starší skončili celkovo na 5.mieste! Skutočne boli fantastický. A fantastický bol výkon naších malých,ktorí po prvý-krát reprezentovali našu obec a zabojovali zo všetkých síl.Za sebou celkovo zanechali 5 ostrieľaných družstiev a skončili na peknom 8.mieste! Po prvý-krát! ĎAKUJE vám celá organizácia OHZ,ĎAKUJÚ vám rodičia a myslím,že celá obec.ĎAKUJEME ŽIACI!

veliteľ OHZ


 
pridané 4.3.2012 17:35:58

Poďakovanie.

Ďakujem za obrazové a textové informácie, ktoré ma stále spájajú s obcou. Rada sa tam vraciam, mám tam rodinu, priateľov a hroby mojich zosnulých. Veľmi sa mi páči akcia "Deň obce".

Rodáčka z Kozmáloviec AS


 
pridané 23.12.2011 12:27:52

V Loku sme ešte nikdy nevyhrali... ?

Dobrý deň !
Práve som dočítal aktuálne číslo Veľkokozmálovského občasníka a zaujalo ma konštatovanie Ľ. T., ktorý v článku o futbalovej jeseni 2011 píše ,,...Vyhrali sme 4 zápasy po sebe, jeden dokonca v Loku,kde sme ešte nikdy nevyhrali...\".
Ja som ale bol ako fanúšik na zápase v Loku kde Dynamo vyhralo. Tak som tada nalistoval svoj súkromný archív a na upresnenie dodávam, že tomu tak bolo aj 9.11.2003 a zápas skončil 1:3 v prospech V.K. O góly sa postarali: J. M., M. T. a F. J.
Danú skutočnosť upresňujem z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ viem tak neexistuje publikácia, ktorá by mapovala históriu futbalu a hokeja v našej obci. S plynúcim časom pravdepodobnosť zrodu takéhoto dielka klesá. Ak by ale niekto chcel tieto udalosti popísať a ako zdroj by použil vyššie uvedené tvrdenie, dopustil by sa / aj keď nechtiac / nepresnosti.
S pozdravom
Julo Herc

Julo Herc


 
pridané 27.9.2011 10:35:13

Futbal dodychava

Dnes je iste, ze futbal v nasej dedine uz dlho neprezije. Jednoducho Kosmalovcania pod 25 rokov sa futbal hrat nenaucili a ti nad 25 rokov ho uz z roznych dovodov hrat prestali. Cest vynimkam. Takze tradicia stara cca 80 rokov v nasej dedine konci. Urcite su na to rozne dovody - doba sa zmenila, deti je vraj menej a z tych mala deti, maloktore chce hrat futbal ci robit iny sport (napr. hokej, ktory mal v nasej dedine tiez dlhorocnu tradiciu). Ciastocne je to aj pravda, ale….
Teraz zacal moj syn chodit do skoly a hned som si vsimol, ze na ihrisku vedla skoly chybaju futbalove branky. Tie branky, do ktorych som ja a cela moja generacia strielala prve goly pocas telesnej vychove ci v druzine su prec. Preco? Bolo to pre deti nebezpecne? Hrozilo, ze sa pri futbale zaspinia, spotia ci si rozbiju koleno? Alebo len zhrdzaveli a nikomu sa ich nechcelo vymenit?
Nedavno mala jedna ziacka na kolotoci pri skole tazky uraz (za cely zivot som taketo zranenie pri futbale nevidel). Uz predtym si nejake dievca na nom zlomilo obe ruky. Nebolo by lepsie ten nebezpecny kolotoc zrusit a postavit futbalove branky?
Kedze skola patri pod obec, predpokladam, ze tuto zmenu musia poslanci spolu s pani riaditelkou schvalit a preto ich prosim, aby sa tomuto venovali na najblizsom stretnuti.

Realizaciu uz potom zorganizujem.

Lubos Tariska


 
Reakcia na príspevokpridané 4.10.2011 08:41:26

Odpoveď

Vážený pán Tariška,
ďakujem, že Vám záleží na tom, že v našej obci futbal ako taký prestáva mať tú tradíciu, ako to bolo pred pár rokmi. V škole sa síce zrušili dve brány, ktoré už svojim vekom ohrozovali bezpečnosť detí, ale v roku 2009, kedy sa upravoval areál školského dvora, v rámci projektu boli zakúpené malé dve bránky aj so sieťami, ktoré by mali postačovať, sú pevné.

starostka obce


 
pridané 6.6.2011 17:07:28

Deň detí na ihrisku

Ďakujem v mene detí za super zážitok, o ktorý sa postarali hasiči pre naše deti. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a ostatným zainteresovaným, ktorí spravili pekné sobotné predpoludnie našim deťom. O rok si to môžeme zopakovať.

Dáša Trnkusová


 
pridané 4.6.2011 18:38:22

Fotografie z dňa detí na Hájiku

Ponúkam k nahliadnutiu pár fotografií z dňa detí VK na Hájiku.
Skopírujte si do prehliadača nasledovný odkaz:
https://picasaweb.google.com/vmalicky/DenDetiSDHZVK?authkey=Gv1sRgCITh-LyB_p_ivQE#
Pokiaľ budete mať záujem o niektorú fotografiu v plnom rozlíšení, kontaktujte ma na vmalicky@gmail.com

Miro V.


 
pridané 13.4.2011 10:54:11

Pomoc občanom pri prechode na digitálne vysielanie

Vážená pani starostka,
dňa 5.5.2011 bude ukončené analógové vysielanie troch programov z vysielača Banská Štiavnica – Sitno, konkrétne program STV2 (26. kanál), TV JOJ (52. kanál) a TV Markíza (43. kanál). Tento termín sa výrazne dotýka našej obce, keďže mnohí obyvatelia prijímajú signál na klasickú anténu práve z tohto vysielača. Rád by som pomohol najmä starším občanom, ktorí sa v danej problematike až tak dobre nevyznajú a potrebovali by poradiť alebo pomôcť. V prípde záujmu možem poskytnúť návod / radu ako prejsť čo najjednoduchšie na digitálne vysielanie a nekupovať drahú anténu alebo televízor.
Prosím neberte tento oznam ako reklamu, nie som zárobkuchtivá osoba a pracujem v inom odbore.
Môžete ma zastihnúť na t.č.0911/837727 alebo mailom mesaros.martin@gmail.com

Martin Meároš


 
pridané 2.3.2011 12:36:53

Srdečná vďaka

Touto cestou sa chcem poďakovať FS Hrončan a skupine Veselí chlapi za krásne folklórne pásmo, ktoré nám predviedli u nás v KD Rybník dňa 13.2.2011. Bolo to niečo úžasné, živé, zábavné a na vysokej úrovni.
Ďakujem v mene všetkých divákov a prajem všetko len to najlepšie a do budúcnosti veľa podobných vydarených predstavení. :-)

Erika Brezánska-obyvateľka obce Rybník


 
pridané 28.2.2011 08:22:24

Poďakovanie

Chcela by som sa poďakovať FS Hrončan a speváckej skupine Veselí chlapi za pekný nedeľný podvečer. Myslím si, že toto vystúpenie sa im podarilo a dufam, že sa niečo podobné chystá aj do budúcna. Ďakujem všetkým účinkujúcim.

občan


 
pridané 27.2.2011 20:03:34

Poďakovanie

Ďakujem za skvelý kultúrny zážitok všetkým členom folklórneho súboru Hrončan aj Veselým chlapom a vôbec všetkým, ktorí účinkovali, alebo sa pričinili o folklórne pásmo Šak to perí..., ktoré sme mali možnosť vidieť v nedeľu v kultúrnom dome. Úžasné herecké, spevácke a tanečné výkony podali všetci. Gratulujem. Ešte raz veľké ďakujem.

Dáša Trnkusová


 
pridané 24.2.2011 12:44:26

spolupráca s OcU

V mene členov OHZ sa chcem poďakovať za pomoc a ústretovosť p.starostke Fialovej i poslancom obecného zastupiteľstva pri znovu vybudovaní OHZ=obecného hasičského zboru.Obnáša to v týchto začiatkoch obnovy mnoho práce,starostí a vybavovania,s čím nám s úsilím pomáha.A veľké poďakovanie patrí aj p.Fialovi za pomoc pre OHZ.Myslím,že aj o tomto je diskusia.Poďakovať.V mene členov OHZ=

veliteľ OHZ


 
pridané 16.2.2011 19:25:15

park

Pani starostka,pojem "diskusia" znamená aj odpoveď.Ja nie som kontrolór z Európskej únie, aby som si od Vás žiadal faktury a podklady, to prenechajme kompetentným.Ja sa pýtam ako občan: 1 -kto dokonči náš park ?. 2 - ten starý betonový zaklad z ktorého sa odstránilo zábradlie a nechalo sa to tak, či je to v poriadku ? 3- že koľko € stála zeleň sa pýtam preto ,lebo som počul rôzne verzie od občanov od 3300eur až 25000 eur .čiže tá odpoved nie je len pre mňa.Ja ako občan očakávam od Vás serióznu a adekvátnu odpoveď Vášmu postaveniu a funkcii,alebo mi na to odpovedzte . Napr: 1- je hotový ,alebo náš jediný zamestnanec to dokončí .2 -je to podľa projektu ,alebo ďakujem za podnet a budem to riešiť.,3- 250 € / 2000 € .Ešte raz ,tá odpoveď nie je len pre mňa ,ďakujem Váš sympatizujúci.

Varga Jozef


 
pridané 11.2.2011 19:37:05

park

Chcel by som sa opytať,že 1- kto a kedy dokonči náš užastný park? po ktorom sa človek prejde a má nezabudnutelný zážitok. 2- koľko stála realizácia parku a či z tých milionov nevystalo odstrániť ten starý betonovy základ ,je to otrasné: odpílené zábradlie a nechané tak. Ved skolaudovaný je.!3-kolko stala výsadba zelene v parku.Mám pocit,že Rimania by zato ruky odtínali.

Varga Jozef


 
Reakcia na príspevokpridané 16.2.2011 16:07:20

Odpoveď

Vážený pán Varga, všetky podklady a faktúry sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade, sú dostupné verejnosti, aj čo sa týka zelene.

starostka obce


 
pridané 22.1.2011 08:13:30

Sluby.

Juj to bolo sľubou pred prvym volebnym obdobim. Ze ako chce pani starostová pomahat mladym rodinam. Prve obdobie prešlo uz je tu druhé a stale nic.

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 30.1.2011 22:50:52

sns je tam kde je

Vážený spoluobčan vzhľadom na skutočnosť ,že SNS už nieje vo vláde, tak sa akosi za nevysvetliteľných okolností stratili pani starostke všetky báječné až nadprirodzené schopnosti a nečakaj ,že sa niečo úžasné v tejto obci stane . S úctou.

tiež občan


 
Reakcia na príspevokpridané 31.1.2011 11:06:21

Odpoveď

Vážený tiež spoluobčan, mám dojem, ak sa chceš zviditeľňovať a šíriť nespokojnosť v medziľudských vzťahoch takýmito príspevkami, veľmi Ťa ľutujem. Ak máš také veľké schopnosti a niečo si pre obec urobil, tak sa aspoň podpíš. Vysvetlenie - nie len strana SNS nám pomohla, aby obec pokročila dopredu, ale aj HZDS - Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia, tak isto strana SMER - Ministerstvo financií, ale dokázať to čo som sľúbila aj so spoluprácou občanov, neboli to nadprirodzené schopnosti. Závisť je veľká a slová ktoré ubližujú ešte väčšie. "Činy sú viac ako slová", to tvrdili dávno starí Rimania. Skús sa toho držať a snaž sa aj podpísať, alebo tak si na tom, že nevieš a hanbíš sa za svoj názor?

starostka obce


 
pridané 21.1.2011 13:50:26

Odpoveď

Pokiaľ ja viem každý občan, ktorý mal vážny záujem o stavbu rodinného domu, si pozemok odkúpil od vlastníka pozemku. Územný plán sa dokončieva, čakáme na posledné stanovisko z Nitry. Je na webstránke Veľkých Kozmáloviec, kde vyznačené štvorčeky červeným je možnosť výstavby, pokiaľ by majiteľ predal pozemok. V tomto období neprichádza do úvahy, aby obec pozemky odkupovala a brala si úver, tak isto aj na bytovky a zaťažovala obec a zadlžovala.

starostka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 4.2.2011 11:26:25

Zadlžená obec

Aha vlastne obec uz nemôže byt zadlzena bytovkami ktore by pomohli mladym rodinam,lebo je uz zadlzena nefunkčnym parkom,ktory bol funkčny akorat ked tam ta voda, čo tam je, zamrzla a dalo sa tam šmykať.

JB


 
Reakcia na príspevokpridané 8.2.2011 10:43:21

Vážený občan JB,

Zadĺžená obec - o tom, čo píšeš by si mal byť aj presvedčený, ale aj Ťa presvedčím o opaku. 11. októbra 2010 bol preklenovací úver, čo si vzala obec vysporiadaný, ak tomu rozumieš? V decembri nám bolo vrátené DHP 14% z celej sumy, takže spolufinancovanie obce, čo sa týka parku bolo len 5%. Ubezpečujem Ťa obec nie je zadĺžená ani jedným centom. Ďalšie dotazy a otázky, ktorým nerozumieš si prídi overiť na Obecný úrad a potom píš aj čo sa týka bytoviek.
S pozdravom

starostka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 21.1.2011 14:35:16

vážny záujem

Dakujem za odpoved pani starostke.Z tolko dostupných pozemkov sme si naozaj nevedeli vybrať a vážny záujem nemáme iba neviem kam strčiť peniaze.


 
pridané 17.1.2011 10:41:14

Dostupne pozemky? Čo to je?

Dostupne pozemky vo Velkych Kozmalovciach nebudu pokym tam je pani starostka. Nechcem ju urazit,ale dokazala nam to viackrat. Bud sa v tom nevizna,alebo ja uz neviem. Ziadne vysledky ohladom pozemkou iba sluby. Podla nas by neboli zle aj nejake bytovky. Ved su v kazdej dedine iba u nas nie. My uvazujeme o odstahovani nakolko sa to tu nikam nehybe v tomto smere a musime si vyriešit otazku byvania.

J.B


 
pridané 5.1.2011 16:44:31

Dostupné pozemky?

Budúcnosť obce závisí od mladých obyvateľov, ktorí plánujú mať viac detí ako jedno, ktorí budú dobre zarábať príp. úspešne podnikať alebo podnikať na území obce
Moja otázka znie, je snaha vo vytváraní možnosti kúpy ďalších pozemkov a rozširovať stavebný obvod, ale i počet obyvateľov v obci ? Zvýšenie počtu obyvateľov by pomohol aj školstvu v dedine. Čo bude škola bez žiakov?
Nevysporiadané pozemky majú negatívny vplyv na rozvoj dediny.Je plánované sceľovanie pozemkov?Má obec pripravený program rozvoja a bývania v obci alebo časový plán prípravy pozemkov?
Do nového roka 2011 želám pre obec rozvoj a jej obyvateľom zdravie. RŠ

Budúci občan???


 
Reakcia na príspevokpridané 26.1.2011 12:35:55

Pre buduceho obcana

Vazeny pan BUDUCI OBCAN??? Z Tvojho krasneho a "uprimneho" prispevku je citit, ze si len obycajny kseftar s pozemkami skryvajuci sa za mladych, skolstvo atd. Zostan si len pekne vo svojej osade!

Sucasny obcan!!!


 
Reakcia na príspevokpridané 30.1.2011 22:58:38

naozaj k veci

Z tohoto príspevku vôbec necítim hnev skôr odbornosť a záujem o rozvoj našej obce.
Škoda ,že v našej obci nieje takýchto ľudí viac.
Alkohol a hnev sú výborný pomocníci.Nech sa darí.

na zdravie


 
Reakcia na príspevokpridané 26.1.2011 18:16:44

Pocit

Kiež by som VYKŠEFTOVAL pozemok pre svoju rodinu pán súčasný občan a vase pocity nikoho nezaujímaju mna zaujímaju nazory kompetentnych ludi pre ktorych ten príspevok bol adresovany.


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2011 18:49:18

Pocet obyvatelov

Ci je snaha o rozsirovanie poctu obyvatelov v obci?
No, ja sa snazim...

Laco


 
Reakcia na príspevokpridané 21.1.2011 13:54:06

Odpoveď

Rozširovanie počtu obyvateľov v obci závisí od viacerých faktorov, ale ja ich ovplyvniť všetky nemôžem, ale vo Vašom snažení Vám držím palce.

starostka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 17.1.2011 20:54:45

snaha

Úprimné slovo váži mnoho


 
pridané 20.12.2010 22:43:38

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať mužskej speváckej skupine
Veselí chlapi, čo nám prišli zahrať a zaspievať krásne slovenské pesničky na Veľvyslanectvo Cyperskej republiky v Bratislave a následne mali úžasné vystúpenie na Hlavnom námestí, čo ocenilo veľkým potleskom publikum nielen z Bratislavy,
ale z celého sveta.
Dovoľte mi tiež odovzdať poďakovanie a osobný pozdrav priamo od pána Veľvyslanca, na ktorého táto forma reprezentácie vašej obce spravila veľký dojem.
Pán Veľvyslanec zároveň prejavil záujem prísť sa pozrieť na budúcoročný Deň obce 2011. Ako mal možnosť sa presvedčiť v tejto obci je veľká sila tradícií a práve to je a nielen pre neho veľký
zdroj energie a poznania.
Srdečná vďaka Veľkokozmálovčania.
S úctou

M.J.


 
pridané 2.12.2010 09:34:52

Poďakovanie

Úprimne ďakujem 123 voličom,ktorí mi dali svoj hlas v komunálnych voľbách.

Ing.Ľubomír Síkeľa


 
pridané 25.5.2010 14:50:37

Poďakovanie

Chcem sa poďakovať pani starostke za pomoc novo zriadenému DHZ(OHZ) Veľké Kozmálovce, zato že aj napriek tomu koľko má toho momentálne na práci sa nám vždy snaží vyjsť v ústrety a pomáha nám ako vie. Všetci členovia si to nesmierne vážia. Ďakujeme

Marek Ambrózai


 
pridané 10.2.2010 12:45:03

Poďakovanie

Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok, ktorým sme si vyplnili nedeľné popoludnie. Program bol na vysokej úrovni, mal dej, spád, vtip, výborné obsadenie, fakt - klobúk dole, vďaka všetkým, ktorí sa o toto predstavenie pričinili. Príjemným prekvapením a prínosom bolo tiež účinkovanie kosmáľovskej omladiny v programe.
Držíme palce.

Peťo a Katka Senešioví


 
pridané 8.2.2010 08:11:40

Poďakovanie Veselým chlapom...

Ďakujeme za výborný program v nedeľu, 7.2. všetkým účinkujúcim a držíme im palce. Bolo to na vysokej úrovni, už sa tešíme na pokračovanie.

občan


 
pridané 3.12.2009 21:22:24

občan

Pozorne som si prečítal Vaše príspevky ,ale neviem o čo ide občanovi,ktorý sa zaujíma o chod obce .Ak je Váš záujem naozaj úprimný ,príďte na obecné zastupiteľstvo a tam sa možno dozviete viac o škole aj celom fungovaní obce.Urobíte si svoj vlastný názor .V prípade, že budete mať dobrý nápad, určite bude prerokovaný a možno aj schválený zastupiteľstvom.

Milan Graus


 
Reakcia na príspevokpridané 11.12.2009 07:51:50

Odpovede na otázky

Pozorne som si prečítala príspevky do diskusie a akosi mi chýbajú plnohodnotné odpovede pani starostky.. Je chvályhodné, že odpovedá aj pani riaditeľka ZŠ,alebo pán Graus , ktorého v tomto prípade beriem ako občana, nie ako zodpovedného predstaviteľa obce. Otázky sú predsa adresované starostke obce. Navyše, pri dnešnej pracovnej vyťaženosti mnohých z nás nie je možné vždy sa osobne zúčastniť zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Súčasne ma trochu zaráža formulácia o prideľovaní dotácií - "dostala som...", predpokladám, že finančné prostriedky dostala obec, nie fyzická osoba. Dovolím si ešte pár pripomienok - v časti "Napísali o nás" je stále len povolebný článok o pani starostke, no písalo sa predsa v médiách o úspechoch ostatných občanov a myslím si, že by sme sa tým mali pochváliť aj na tomto mieste. A moja posledná otázka sa týka výrubu smutnej vŕby pred predajňou potravín p. Fialu. Predpokladám, že dôvodom bol zlý zdravotný stav tohto krásneho stromu. Máme odborný posudok a odporúčanie na jej likvidáciu? Myslím, že nie som v obci jediná, ktorú mrzí skutočnosť, že táto neodmysliteľná súčasť stredu obce je minulosťou... Vopred ďakujem za odpovede.

Alena Senešiová


 
Reakcia na príspevokpridané 14.12.2009 09:51:52

Vážená pani Senešiová,

máte správny postreh, "dotácie" vybavila som to samozrejme pre obec. Pokiaľ viem, tak takúto možnosť ste mali pred tým ako ste sedeli v zastupiteľstve, riešiť nedostatky a potreby obce. Teraz keď tie problémy a nedostatky riešim, to neznamená že šafárim s financiami, ktoré obec dostala, sú účelové. Každý občan má možnosť pripojiť sa do diskusie, tak prečo nie aj pani riaditeľka ZŠ je kompetentná osoba, a môže sa vyjadriť k občanovej problematike čo sa týka školy.
Pani Senešiová, čo sa týka stránky "Napísali o nás" články budú doplnené, len práca webmastera nespočíva len v tvorbe internetovej stránky ale aj v účtovnej, postupne sa pridajú články. Ovšem uvítala, by som z Vašej strany ako občana obce, ktorému tak záleží na tom ako funguje obec, keby ste sa na tom aj podielali a nielen vyhľadávali a kritizovali, to je veľmi jednoduché, niektorí občania v podstate ani nevedeli, že ste pracovali v zastupiteľstve obce, kde boli Vaše aktivity a výsledky, keď deti sa stravovali v jedálni, kde podlaha bola zaplesnivená, v sociálnych zariadeniach boli drevené priečky, to asi bolo dávno? Dneska už deti žijú v normálnych podmienkach. Toto je téma na rozhovor a nie na písanie. Všetky financie z ktorých sa škola rekonštruovala boli z dotácií a tak isto aj oplotenie a úprava areálu, zateplovanie celej budovy v budúcom roku.
Čo sa týka vŕby rozhodnutie o výrube je na obecnom úrade. Postupovala som podľa zákona a obhliadku vykonali kompetentné orgány. Dúfam, že foto dokumentácia Vám asi postačí.

starostka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 15.12.2009 07:03:34

Odpovede...

Ďakujem pani starostke za jej odpoveď, no môj príspevok bol zrejme špatne pochopený. V prvom rade by som chcela upozorniť, že o "šafárení" s finančnými prostriedkami v ňom nie je ani zmienka. Problematika školy je v našej obci dlhodobým problémom, o ktorom vedia nielen poslanci, pracujúci v uplynulých volebných obdobiach, ale aj tí, ktorí sa aktívne o verejný život zaujímali... Toto určite nie je priestor na širokú diskusiu, navyše znova musím uviesť, že o tejto téme som sa tiež nezmieňovala. Uvediem však jeden argument - smerovanie vtedajšieho vedenia štátu presadzovalo úplne inú politiku v tomto smere a v súčinnosti s ňou sa musela riadiť aj obec. V súvislosti s aktualizáciou web stránky by som chcela poprosiť aj o zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva, aby stránka skutočne plnila svoju funkciu v zmysle príslušných zákonov. Verím, že dokážete prácu administrátora /webmastra/ zorganizovať tak, aby popri, ako uvádzate "účtovnej" práci tieto povinnosti mohol zabezpečovať. Ďakujem

Alena Senešiová


 
pridané 30.11.2009 10:40:39

ďalšie volebné obdobie

Pomaly sa blíži termín volieb, v ktorých budeme rozhodovať o budúcnosti našej obce. Ako rozhodujúci sa volič sa pýtam, čo máte v pláne v ďalšom volebnom období obci ponúknuť.
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.12.2009 10:20:44

Odpoveď

Občania vo volebnom období "kampani" včas budú oboznámení o plánoch na rozvoji a budovaní obce. Budúcnosť našej obce a jej rozvoj je na prvom mieste. Samozrejme, teraz je ešte potrebné pripraviť a uskutočniť doriešenie parku projektu "Stred obce", na ktorý som vybavila 193.450,80 € a začať s prácami, doriešiť zateplenie školy, na ktorú som dostala financie, Územný plán, ktorý sa v budúcom roku má dokončiť. Na základe toho potom sa zamýšľať nad rozvojom obce a budovaní. Nikdy mi nebola obec ľahostajná a myslím si, že za to obdobie, ktoré som na poste starostky sa snažím pre obec urobiť všetko pre to, aby občan bol spokojný a vychádzala som mu v ústrety. Finančným prínosom, nech posúdi každý občan za toto obdobie je, okrem rozpočtu obce prínos 10 miliónov slovenských korún.
Ďakujem za otázku, je potrebné informovať občanov.

starostka obce


 
pridané 17.9.2009 05:28:41

Pomoc škole

Ako sa dá pomôcť škole?

M


 
Reakcia na príspevokpridané 24.9.2009 14:42:10

Pomoc škole - odpoveď

Pomôcť škole môže každý rodič, ktorý si uvedomí, že dieťa aj po psychickej stránke potrebuje žiť vo svojom prostredí a medzi svojimi rovesníkmi. Čo sa týka obec, robí všetko pre to aby škola vyhovovala po štandarde výučby žiaka ako v iných školách. V tento rok sa znovu doplnilo 5 počítačov na rozvoj a novú metódu výučby žiaka. V priebehu mesiaca júl a august sa zrenovoval areál školy. Deti v tejto škole sa cítia bezpečne a dostávajú "dovolím si tvrdiť viacej" ako deti v preplnených školách a v mestskom prostredí.
Ďakujem pisateľovi.

starostka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 2.10.2009 13:11:26

pomoc škole

no mne nestačí odpoveď tak ako je uvedená na stránke
je treba konkrétnejšie vyjadrenie.
a čo sa týka úpravy v areáli školy je to hotová katastrofa bez ladu a skladu


 
Reakcia na príspevokpridané 2.12.2009 08:10:48

Škola

Pri diskusii o škole by ma zaujímalo, koľko detí v súčasnosti školu navštevuje a aké je jej financovanie? Má perspektívu z dlhodobého hľadiska škola tohto typu, resp. je výhodné vkladať financie do iinvestícií? Viem, že z percentuálneho hľadiska dosť rodičov nosí svoje deti do iných škôl...

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 2.12.2009 12:18:31

pomoc skole

pani starostka ,neodpovedali ste na moju otázku ,koľko detí v súčastnosti navštevuje školu ,koľko je z toho kozmálovčanov a koľko sa investovalo do renovacie školy.Z Vášho pohľadu nie sú tieto financie prešafárené. Koľko obec ročne dopláca na školu.Ďakujem za odpoveď

nespokojný občan


 
Reakcia na príspevokpridané 7.1.2011 21:51:15

nespokojný občan

Ak ste občanom obce,učili ste sa na našej škole.Ak máte deti,učili sa v tej škole.Bola vám dobrá.No už ju nepotrebujete.No sú tu ľudia,ktorí tu majú svoje deti a sme spokojní.A hlavne sme moc vďačný p.starostke za pomoc škole! A ak sa vám nepáči okolie,je tu možnosť.Zapojte sa do brigád.

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 3.12.2009 10:16:22

Odpoveď

V súčasnosti navštevuje školu 17 žiakov. Predpokladá sa, že počet zapísaných vo februári 2010 bude 5-8 žiakov. Nevymykáme sa počtom žiakov oproti iným málotriednym školám. Na málotriedkach je bežný jav, že počet zapísaných detí je raz veľmi nízky, inokedy zase vyšší. Strieda sa to po 3-4 rokoch. Vzhľadom k tomu nevieme predpokladať, aký bude v ktorom roku počet detí .V predchádzajúcom školskom roku sa rodičia z 90% rozhodli zapísať deti do škôl v mieste ich zamestnania , a to predovšetkým kvôli ich pracovnej dobe. Počet narodených detí v našej obci má stúpajúcu tendenciu, čo vidieť aj na počte detí v materskej škole, ktorej kapacita nestačí. Preto si myslím, že investície do školy nie sú zbytočné, pretože deti majú právo žiť aj učiť sa v primeraných a slušných podmienkach vo svojej vlastnej obci. Do údržby budovy školy sa dlhé roky neinvestovalo, budova sa opotrebúvala a tým pádom sa zvyšovali aj náklady na jej prevádzku a bežnú údržbu. Mojim cieľom je udržať školu v dedine a zlepšovať podmienky pre naše deti v nej za každých okolností, pretože napriek všetkému, škola dosahuje mimoriadne dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní, čo dokazujú aj výsledky školskej inšpekcie. Škola je neodmysliteľnou súčasťou kultúry a života obce. „Obec bez školy je ako ruka bez prstov.“ Citujem známeho pedagóga Jána Mikla, ktorý sa zaoberal zmysluplnosťou málotriednych škôl na Slovensku. Z dotazníka pre rodičov žiakov ZŠ, ktorý bol zameraný na vyjadrenie spokojnosti s výchovno-vzdelávacím procesom a podmienkami vyučovania vyplynulo, že rodičia našich žiakov sú spokojní so službami ZŠ v tomto kalendárnom roku na 93,6%. Tento dotazník je k dispozícii na webovej stránke našej školy www.zsvelkozmalovce.edu.sk

riaditeľka ZŠ


 
Reakcia na príspevokpridané 2.12.2009 15:30:41

Informácie o zverejňovaní príspevkov

Vážený občan, odpovede na príspevky sa zverejňujú najneskôr do 30 dní až po vyjadrení sa kompetentných osôb.
Ďakujeme za pochopenie.

webmaster


 
Reakcia na príspevokpridané 7.12.2009 18:39:33

koncert

V nedeľu 6,12,2009 sme sa zúčastnili na koncerte Jižiho Zmožka s celou
mojou rodinou.Boli sme veľmi milo prekvapení s užastného vystupenia.
Piesne ktoré spieval sa nám veľmi páčili.
Chcem sa touto cestou podakovaľ pani starostke že zabespečila tento
fantastický koncert.Ak sa spolu stretneme podakujem Vám osobne.
Želám Vám veľa úspechov v práci, veľa síl a trpezlivosti ,lebo viem,
sú ľudia,ktorý Vám neprajú ,ohovárajú a hádžu Vám polená pod nohy.
Konečne sa táto dedina posunula dopredu.
Ďakujeme.

Občan,ktorý Vám drží palce


 

webygroup

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Za technickú prevádzku zodpovedá Webygroup


3396884

Úvodná stránka