Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Drobné sakrálne stavby

 

Socha Svätej Trojice

 

      Pochádza z roku 1937. Dali ju postaviť Veľkokozmálovčania, ktorí boli v Amerike za prácou. Jakuba Trnkusa písomne poverili, aby dal Trojicu postaviť na náklady uvedených osôb. Jakub Trnkus mal s obcou dohodnúť umiestnenie Trojice. Poverujúcu listinu podpísali v New Yorku 6. 8. 1937 aj s uvedením príspevkovej sumy. Každý prispel finančnou čiastkou 1000,- Kčs. Išlo o týchto občanov: Jakub Trnkus, Michal Jančo, Filip Jančo, Alžbeta Jančová, Ján Herc, Jozef Tušan, Ján Šalaváry, Lukáč Hríbik, Karol Halász a Peter Graus. Nachádza sa v strede obce po ľavej strane materskej školy.
 

 

Na fotografii sa nachádza socha Svätej trojice               Na fotografii sa nachádza súsošie Svätej trojice

 

 

 

Kríže

 

     V areáli cintorína sa nachádza hlavný kríž, ktorý ku cti a sláve božej venoval ruženský spolok v roku 1939.

 

 

Hlavný kríž pochádza z roku 1939          Hlavný kríž - detail ukrižovaného Ježiša Krista

   

 

     Pred hlavným vchodom rímsko-katolíckeho kostola Všetkých svätých stojí kríž, ktorý pochádza z roku 1924. Na česť a chválu božiu ho dali postaviť obyvatelia obce, ktorých mená sú vyryté priamo na kríži.

 

 

Kríž, ktorý sa nachádza v areáli kostola pochádza z roku 1924          Vyryté mená občanov na kríži

 

 

     Najstarší kríž sa nachádza v južnej časti obce nazvanej tzv. Dolný koniec. Bol postavený v roku 1854 zásluhou Jakuba Istvana a manželky Anny Tušanovej.

 

 

Najstarší kríž v obci pochádza z roku 1854

 

     Vďaka finančným prostriedkom, ktoré venovali Obec Veľké Kozmálovce, ruženský spolok a štedrí obyvatelia obce, sa podarilo v roku 2008 zrekonštruovať všetky tri kríže, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka