Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kňaz Ján Hudec

 

JÁN HUDEC

 

      Ján Hudec sa narodil vo Veľkých Kozmálovciach 8. 1. 1906. Jeho otec, tiež Ján, narodený v roku 1878, bol roľníkom. Matka Júlia rod. Hajková, narodená v roku 1883, pochádzala zo Starého Tekova. V Tekove chlapec chodil aj do školy. Dobre sa učil a po štúdiách na gymnáziu pri Biskupskom úrade v Trnave pokračoval v štúdiu teológie na Bohosloveckej fakulte v Trnave. Po vysvätení za kňaza slúžil 11. novembra 1928 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starom Tekove svoju prvú svätú omšu. Ako kňaz pôsobil v Čeklísi, terajšom Bernolákove, v Rišňovciach, Hlohovci, Topoľčanoch, Hrnčiarovciach nad Parnou a v Jacovciach.
      Ján Hudec aktívne pracoval pri rozvoji slovenského školského systému a pri rozvoji národného povedomia na Hornej Nitre. 18. decembra 1938 sa uskutočnili voľby do prvého Slovenského snemu. Bolo zvolených celkom 63 poslancov a medzi nimi aj náš rodák Ján Hudec. Pôsobil v tej dobe ako farár v Rišňovciach. Tu Ján Hudec zorganizoval 5. februára 1939, za studeného zimného počasia, mohutnú manifestáciu občanov Hornej Nitry. Na tribúne stál okrem organizátora dekana Hudeca aj Alexander Mach a Jozef Murgaš. Ako hlavného rečníka predstavil poslanec Hudec Alexandra Macha. Vo svojom príhovore uviedol, pred takmer desaťtisícovým zhromaždením občanov z celého okolia Hlohovca, pamätné slová: „Mať svoj samostatný Slovenský štát, znamená život. Nemať ho, znamená smrť, večnú smrť slovenského národa.“ Zhromaždenie v Rišňovciach malo obrovský ohlas a vyvovalo vlnu nadšenia po celom Slovensku. V neistej dobe, dovtedy bez východiska, sa na verejnom zhromaždení v Rišňovciach ukázala cesta, ktorá dávala nádej pre zachovanie národa. A už o niekoľko dní 13. marca 1939 oznámil Hitler predsedovi vtedajšej slovenskej vlády Dr. Jozefovi Tisovi ultimátum: „Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosť, uzná ju. Ináč ho ponechá svojmu osudu.“ Ríšsky minister zahraničných vecí von Ribbentrop predložil Dr. Tisovi telegram, že Maďarsko koncentruje svoje vojsko smerom na slovenské hranice. Na druhý deň 14. marca zvolal prezident Hácha do Bratislavy zasadnutie slovenského snemu Dr. Martin Sokol „Zákon o samostatnom slovenskom štáte“. Po rozprave, ktorá pre výnimočnosť situácie trvala iba jednu hodinu, poslanci zákon jednomyseľne prijali.
      Na pamiatku zhromaždenia v Rišňovciach nechal Ján Hudec na námestí pred rím. kat. kostolom vybudovať pamätník na udalosti súvisiace so vznikom Slovenkého štátu zostal zachovaný až dodnes. Výrok Alexandra Macha, prednesený na zhromaždení, je vytesaný aj na tabuli na pamätníku.
Pamätník je vybudovaný na symbolickom trojvŕšku v tvare slovenského dvojkríža vysokého takmer 8 metrov. Po 2. sv. vojne až do roku 1989, presnejšie až do vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993, boli pamätníky na vznik vojnového Slovenského štátu likvidované. Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik slovenského štátu, medzi nimi aj náš rodák Ján Hudec, boli prenasledované. Občania Rišňoviec si však pamätník na udalosti spojené so vznikom slovenskej štátnosti zorganizované v ich obci naším rodákom uchránili. Aby nebol tak viditeľný z neďalekej štátnej cesty Hlohovec – Nitra, vysadili okolo neho vysoké stromy. Z iniciatívy Matice slovenskej bol v roku 1999 pri príležitosti 60. výročia pamätného zhromaždenia pamätník obnovený.
      Ján Hudec od roku 1943 pôsobil ako inšpektor národných škôl obvodu Hlohovec a od roku 1948 do roku 1960 ako dekan v Topoľčanoch. Od roku 1960 až do svojej smrti v nedeľu 20. apríla 1975 bol správcom farnosti v Hrnčiarovciach nad Parnou. Na cintoríne v Hrnčiarovciach nad Parnou je i pochovaný.

 

Jozef Pacala

Starý Tekov

 

 

Poznámka: Ján Hudec nebol NIKDY poslancom Snemu Slovenskej krajiny (1939), resp. poslancom Slovenského snemu (1939 - 1945). Ako dokladá dokument z 1. zasadnutia Snemu Slovenskej krajiny z 18. 1. 1939 za poslanca bol zvolený Dr. Anton Hudec (č. 59), pravotár z Trenčína. Ten ako poslanec vystupuje až do posledného zasadnutia v marci 1945.

 

http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=28633&fileName=zazn.pdf&ext=pdf

 

Branislav Kinčok

historik


 
ÚvodÚvodná stránka