Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

 Fotografia budovy Obecného úradu vo Veľkých Kozmálovciach

 

Kontakt:

 

Adresa:    Obec Veľké Kozmálovce                   IČO: 34076743

                935 21  Veľké Kozmálovce 178          DIČ: 2021030671

 

 

Telefón:   +421 36 6342331                         Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Levice

Fax:           +421 36 6342502                       IBAN: SK 17 0200 0000 0000 3872 8152

 

                                       

E-mail:   vkozmalovce@imilsoft.sk

             podatelna@velkekozmalovce.sk

             info@velkekozmalovce.sk

             starosta@velkekozmalovce.sk

             staznosti@velkekozmalovce.sk

             webmaster@velkekozmalovce.sk

 

KOMPETENCIE

 

     Obec Veľké Kozmálovce vznikla dňa 1. júla 1995 odčlenením od mesta Tlmače v zmysle Uznesenia vlády SR z 18. apríla 1995 číslo 258.


Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, komisie a určuje im náplň práce.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

 

 

 


 


 
ÚvodÚvodná stránka