Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

 

separovaný zber plagát

 

 

PAPIER - 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV

 

separovaný zber papier separovaný zber papier separovaný zber papier separovaný zber papier

 

 

PATRIA SEM:  Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskym sponkami alebo skartovaný papier.

 

NEPATRIA SEM: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

 

SKLO - 5 pohárov stačí na výrobu vázy

 

separovaný zber sklo

 

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 

NEPATRIA SEM:  Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

 

PLASTY - z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda

 

separovaný zber plasty

 

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

 

NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

 

KOVY - zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

 

separovaný zber kovy

 

PATRIA SEM: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce.

 

NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 

 

BIOODPAD

 

PATRIA SEM: Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

 

NEPATRIA SEM: Mäso, popol, stavebný odpad a pod.

 

 

 

separovaný zber zelený bod

 

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.

 

 

 

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?

ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

 

Kam patria tégliky z jogurtov?

Patria do kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

 

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce do nádob na to určených. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

 

Kam patria použité hygienické potreby?

Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

 

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

 

Kam patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

 

Kam patrí polystyrén?

Ak ho nie je veľa, tak patrí do kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.

 

Kam patria PET fľaše?

Patria do kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.

 

Kam patria krabice z kartónu?

Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do nádob na papier.

 

Viac informácií o správnom triedení nájdete na webových stránkach:

 

www.triedime.sk

www.envipak.sk

www.zelenybod.sk

www.zodpovednaspolocnost.sk


 
ÚvodÚvodná stránka