Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých

 

     Obec od najstarších čias patrí ako filiálka do farnosti Starý Tekov. Počas tureckých vojen boli Veľké Kozmálovce pričlenené k blízkemu Rybníku, pretože kostol v Starom Tekove používali kalvíni. Svedčí o tom najstaršia zachovaná kanonická vizitácia z roku 1690.
    Od dávnych čias bol vo Veľkých Kozmálovciach kostol. Kanonické vizitácie uvádzajú, že sa nevie, kedy bol postavený. Tento starý kostol bol už vo veľmi zlom stave a na spadnutie.
    V roku 1752 od základu a väčší dal postaviť starotekovský farár Imrich Baán. Náklady hradil zväčša sám farár. Kostol je postavený v barokovom slohu. Nachádza sa v západnej časti intravilánu obce. Tento kostol, ktorý je zasvätený Všetkým svätým, bol viackrát opravovaný. Vojnové ničenie z tureckých čias sa vrátilo v novej podobe ku koncu druhej svetovej vojny. Od Vianoc r. 1944 až do Veľkej noci 1945 bojová čiara ležala na dolnom toku Hrona. V tom čase v týchto miestach na Hrone boli štátne hranice medzi Maďarskom a Slovenskom. Malé Kozmálovce boli v Maďarsku a Veľké Kozmálovce na Slovensku. Cez celú zimu dopadali na Veľké Kozmálovce nemecké granáty. Občania nevýslovne veľa trpeli. Celá obec a najmä kostol bol veľmi poškodený. Veža bola granátmi rozstrieľaná. Dva zvony boli rozbité. Nepoškodený ostal len jeden. Zachránil sa tak, že spadol na dlažbu. Po skončení druhej svetovej vojny sa kozmálovčania zapojili do opravy kostola. Obnovili vežu a postavili ju do pôvodnej podoby. Po skončení stavby si postavili železnú konštrukciu vo veži pre nové zvony. Vojaci, ktorí sa šťastne vrátili zakúpili nový zvon vo váhe 420 kg. Ďalší zvon kúpili členovia spolku sv. ruženca vo váhe 180 kg. Po oprave kostolnej budovy zvonka pustili sa do rekonštrukcie interiéru. Položili novú dlažbu a prestavali hlavný oltár. Nasledovala výmaľba. Potom na južnej strane kostola postavili novú sakristiu a zaviedli novú elektrickú inštaláciu. Napokon položili betónové základy pre železnú ohradu kostolného dvora, vymenili i staré spráchnivené lavice a zadovážili nové. Zároveň nasadili i všetky nové dvere na kostolnej stavbe. Všetky opravné práce sa skončili v roku 1955.

 

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých z roku 1955         


     V roku 1981 sa robila rekonštrukcia interiéru kostola. Zrušil sa starý oltár, pri ktorom bol kňaz počas omše obrátený chrbtom ku veriacim. Miesto oltára postavili obradný stôl. Nad oltárom sa nachádza nástenná maľba, ktorá predstavuje Ježiša a jeho učeníkov v životnej veľkosti. Pochádza z roku 1981. Bočné steny zdobí nástenná maľba, ktorá zobrazuje umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Pochádza z roku 1984. Ich autorom je Ing. arch. Ján Šimo Svrček. Steny kostola a podporné „chôrusové“ stĺpy sú obložené červeným smrekom. Na veži kostola je osadený svetelný kríž, ktorý vidieť do vzdialenosti 5 km.

 

          Interiér kostola

  Sochy anjelov pri bohostánku          Nástenná maľba nad oltárom pochádza z roku 1981         

Nástenná maľba krížová cesta pochádza z roku 1984          Fotografia zobrazuje interiér kostola

Fotografia zobrazuje nástennú maľbu v interiéri kostola          Fotografia zobrazuje Nástennú maľbu - krížová cesta v interiéri kostola

  
     V roku 1998 sa uskutočnila výmena okien a dvier v hodnote 240.000,-. Finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu obce.
     V roku 2006 sa za finančnej podpory obecn
ého úradu a veriacich uskutočnila elektrifikácia zvonov a obnovila sa vonkajšia fasáda kostola.                   

                  

Fotografia zobrazuje kostol pred rekonštrukciou             Fotografia zobrazuje kostol po rekonštrukcii

Rímsko-katolícky kostol po rekonštrukcii            Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých po rekonštrukcii


 

 


 
ÚvodÚvodná stránka