Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

 

Mgr. Tomáš Báťa

starosta@velkekozmalovce.sk

Tel.: +421 36 6342502

 

Právomoci starostu obce

 • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • vykonáva obecnú správu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce
  alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
   

 

    


 

Horúca linka

Komu
:
:
:

ÚvodÚvodná stránka